Rådgiver i Simployer, Fam Manson, har en klar oppfordring til lederne om hva de bør velge å gi til sine ansatte i julen.
Rådgiver i Simployer, Fam Manson, har en klar oppfordring til lederne om hva de bør velge å gi til sine ansatte i julen. FOTO: Simployer

Hva med å la de ansatte få velge julegave selv?

Vil du være en fremoverlent leder? Det kan være mange grunner til at du bør la dine ansatte selv velge årets julegave fra jobben, mener Simployer.

– For å unngå at flere termoser og pledd bare havner i skapet, er tiden moden for å tenke annerledes på hvordan virksomheter ønsker å gi gaver til sine ansatte, sier rådgiver i Simployer, Fam Manson.

Ulike preferanser

Med årene har det også blitt store variasjoner i julegavepraksisen til norske virksomheter, mener Simployer.

De sier at mange holder seg fortsatt til det tradisjonelle som pledd, kaffekopper eller andre profileringsgaver, men stadig flere virksomheter legger nå vekt på bærekraft, det grønne skiftet og veldedighet i sine gavevalg.

Mange ønsker å avstå fra gaver, eller gi det til andre som trenger det mer

– Uansett er det vanskelig å finne noe som passer for alle. Folk har ulike preferanser, behov og ikke minst tilnærming til julegaver. Mange har et bevisst forhold til hvilke ting de velger å anskaffe seg og ønsker ikke gaver som bare blir liggende, sier Manson.

– Mange i dag ønsker kanskje også å avstå fra gaver og heller gi til andre som trenger det mer.

FOTO: Dreamstime FOTO: Dreamstime.com

Gaver som speiler tiden vi er i

Simployers HR-rådgiver mener det er naturlig at praksisen med julegaver følger endringene i arbeidslivet og samfunnet ellers.

– Vi er i en tid der medarbeidere har et større behov for mer innflytelse over sin egen arbeidshverdag. I tillegg er vi midt i en tid med økte kostnader på det private plan. Derfor tror jeg det vil være klokt grep fra arbeidsgiver å la medarbeiderne selv få påvirke hvilke gaver de skal få, sier Manson.

Arbeidsgiver kan for eksempel la de ansatte få stemme på gaveforslag, der flertallet bestemmer

– Belønninger er meldinger, og ved å la medarbeidere bestemme selv, viser det at du er en fremoverlent leder og arbeidsgiver som bryr seg.

Men hvordan kan dette løses i praksis?

– Det kan være flere måter å løse dette på, men jeg tenker at det er lurt å starte med å spørre medarbeiderne. Arbeidsgiver kan for eksempel la de ansatte få stemme på flere gaveforslag, der flertallet til slutt bestemmer, sier hun til Simployer.

Fam Manson. FOTO: Simployer

Andre typer julegaver

Simployers rådgiver i økonomi, Tor Arne Furuseth, sier det ikke er noe problem skattemessig at ansatte velger sin egen gave.

Furuseth forklarer at hovedregelen er at gaver inntil en verdi av hele kr 5 000 pr. år er skattefritt uten at man trenger noe mer anledning enn at det er jul.

Gaver som er gunstige for både arbeidsgiver og arbeidstaker

– Før 2021 var det slik at alle måtte få samme gave for at den skulle være skattefri. Nå er imidlertid dette kravet tatt bort. Dermed er det fullt mulig å gi ulike gaver til alle ansatte, også med ulik verdi, uten at det blir skattepliktig av den grunn. Husk bare på at det ikke er mulig å gi rene pengegaver skattefritt, og at det kan bli en del administrasjon dersom man gjør det på den måten, sier Furuseth.

Han sier at mange arbeidsgivere i dag også utnytter dette regelverket til å dele ut gaver i form av skattefritak for naturalytelser som i utgangspunktet er skattepliktig.

– Dette er gaver som både er gunstige for arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsgiver slipper arbeidsgiveravgift på en ytelse som normalt er arbeidsgiveravgiftspliktig og arbeidstaker slipper skatt. Det kan i slike tilfeller være lurt å velge naturalytelser som omfatter flest mulig ansatte, som for eksempel forsikringer, sier han avslutningsvis.