Mads Bjørsvik Songve vant Årets unge selgerforbilde 2022.
Mads Bjørsvik Songve vant Årets unge selgerforbilde 2022. FOTO: Privat

– Jeg motiveres av å jobbe med folk som er flinkere enn meg selv

– Kundeservice for Kravia er en kompleks oppgave ettersom vi har flere «lag» med kunder vi må forholde oss til. Vårt mål er alltid å bygge en god og langsiktig kunderelasjon, og sette kunden først, sier Mads Bjørsvik Songve, partneransvarlig i inkassobyrået Kravia AS. Songve ble kåret til Årets unge selgerforbilde 2022 av Salgs- og Reklameforeningen.

På daglig basis er det både kunder, partnere og folk som skylder penger som kan kontakte Kravia.

– Uavhengig av relasjon de som tar kontakt har, skal Kravia møte de med respekt. Det er viktig at alle opplever tillit og god kundeservice fra Kravia, sier Thomas Bojesen Helgeton, teamleder for Kundeservice i Kravia.

Ikke helt A4

Hvordan var det å vinne Årets unge selgerforbilde?

– Det var utrolig stas! Det er en utmerkelse jeg setter stor pris på, forteller partneransvarlig Mads Bjørsvik Songve.

– Jeg har vært med på å utarbeide og forme en salgsprosess i Kravia over tid, hvor vi stadig kartlegger og utvikler produktet vårt sammen med kundene. Dette kombinert med en egen tilnærming til salg som ikke er helt A4, har gjerne talt til min fordel.

Veiledning og support — når behovet oppstår

Kravias kundeserviceavdeling har navnet «Support og Betalings veiledning».

– Vi håndterer 3 ulike henvendelser: de som skylder penger, de som skal ha penger og partnere/regnskapskontor og instanser, forklarer Thomas Bojesen Helgeton, teamleder for kundeservice i Kravia.

– Målet er å gi veiledning og support i det øyeblikket behovet oppstår. Dette setter store krav til tilgjengelighet, noe vi konstant jobber med å bli best på.

Gjengen på Kravia AS i Trondheim. FOTO: Kravia AS

– Alle har ulike behov

Trange økonomiske tider har krevd mer oppfølging av saker.

– Vi merker spesielt en økt pågang av kunder/oppdragsgivere som ønsker å følge saken
tettere. Med økte strømpriser, og generelt tøffe leverandørkrav og momskrav på ubetalte
fordringer, må innfordringen være effektiv, sier Helgeton.

Kravet til kompetanse er høyt

Hvordan jobber dere for å yte service mot de som kontakter dere, som skylder
penger?

– Uavhengig av hvilken relasjon de som tar kontakt har, skal Kravia møte de med samme type respekt. De har bare ulikt behov. Det legges derfor stor vekt på gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsegenskaper, forklarer Helgeton.

Derfor er kravet til kompetanse blant de ansatte veldig høyt.

Mads på kontoret til Kravia AS. FOTO: Kravia AS

Å finne sin egen stil

– Et godt arbeidsmiljø for oss er et miljø som bygger på tillit, åpenhet og tydelighet. Alle skal kunne komme med idéer som gjør oss bedre, legger Helgeton til.

– Hos oss har du lov til å være deg selv. Vi er mennesker som kommuniserer med mennesker, og mangfold gir god service.

Gi mer av deg selv,  og slipp deg løs!

Songve har selv erfart at det lønner seg å vise hvem man er.

– Man får mer eierskap til arbeidet sitt og det er lettere å utstråle tillit til kundene, dersom man gir mer av seg selv. Mitt beste tips er å slippe seg løs, og tørre å finne sin egen stil. Det gjelder både på hvordan man løser arbeidsoppgavene sine, og på hvordan man er i kontakt med kunden, sier han.

– Jeg motiveres av å jobbe med folk som er flinkere enn meg selv. Slike finnes det mange av i Kravia! Da har man alltid noe å strekke seg etter og noen å lære av, sier Songve avslutningsvis.