Delte selvkjørende kjøretøy gjør det mulig å samkjøre befolkningens reisebehov og redusere antallet personbiler på veiene.
Delte selvkjørende kjøretøy gjør det mulig å samkjøre befolkningens reisebehov og redusere antallet personbiler på veiene. FOTO: Enova

Nå kan du snart bestille selvkjørende kjøretøy med app

Snart kommer et pilotprosjekt i Groruddalen som skal tilby fleksible, individtilpassede reiser som skal gjøre det mulig for enda flere å la privatbilen stå. – Det første kjøretøyet kommer snart til Oslo, men måneder med tekniske forberedelser står for tur før de første kundene får sitte på, forteller Ruter i en pressemelding.

Ruter har siden 2019 gjennomført flere pilotprosjekter med selvkjørende kjøretøy i Oslo-regionen.

– Hensikten med utprøvningene er å utforske hvordan selvkjørende kjøretøy kan brukes til å utvide det offentlige transporttilbudet med nye mobilitetsformer som er attraktive og bærekraftige, sier Ruter.

Bestilling via app

Etter å ha avsluttet forrige pilotprosjekt med to selvkjørende biler i Ski tidligere i år, startes det nå opp en selvkjørende kollektivtjeneste i Groruddalen i Oslo.

– Vi planlegger å sette i drift en flåte på opptil femten kjøretøy. Disse vil operere innenfor et avgrenset område i Groruddalen, og betjene dette området som en fleksibel bestillingstjeneste. Bestilling av reise vil gjøres via app, og folk kommer til å ha stor frihet til å velge hvor og når de vil hentes, forklarer Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

Tjenesten skal først være bemannet, men driftes videre med helt ubemannede kjøretøy

Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter. FOTO: Ruter

– Hvis andre personer har bestilt reise i samme retning, kan kjøretøyet plukke opp flere kunder i løpet av samme tur.

Kjøretøyene som skal benyttes i pilotprosjektet vil være på størrelse med vanlige personbiler og holde normale kjørehastigheter på veiene.

Innledningsvis vil hvert kjøretøy være bemannet med en person i førersetet, men en målsetning for prosjektet er at denne personen etter en stund skal kunne tas ut i henhold til regelverk og sikkerhetskrav.

Fremtidens mobilitetstilbud

Selvkjøringstilbudet som skal starte opp i Groruddalen i 2023 sees på som et ambisiøst forsknings- og utviklingsprosjekt som Ruter skal gjennomføre sammen med flere aktører: Statens Vegvesen, Bymiljøetaten i Oslo kommune, Transportøkonomisk institutt og Cicero.

På teknologisiden er det Ruters forsknings- og utviklingspartner Holo, sammen med selvkjøringsselskapet Mobileye, som skal levere kjøretøy og programvare for operasjon på selvkjøringsnivå 4.

Slike reisetjenester vil kunne gjøre folks reisehverdag enklere

FOTO: Ruter

– Du bestiller kjøretøyet når du behøver det, kjøres dit du skal, og så trenger du ikke tenke mer på det før du skal hjem igjen. I mellomtiden vil det samme kjøretøyet farte rundt på veiene med andre passasjerer, sier Jenssen.

– Slike reisetjenester satt i system som del av kollektivtilbudet vil ikke bare kunne gjøre folks reisehverdag enklere; de gjør det mulig å samkjøre befolkningens reisebehov og redusere antallet personbiler på veiene.

Kommunen gir støtte

Ruter kan melde at Oslo kommunes byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav, stiller seg bak behovet for å utforske ny teknologi i kollektivtrafikken.

– Kollektivtilbudet skal være så fleksibelt og godt at folk velger offentlig transport fremfor privatbilen. Da må vi være i front med nye klimasmarte løsninger. Dette prosjektet blir en spennende test på hvordan selvkjørende kjøretøy i offentlig regi kan gjøre reisehverdagen enklere for enda flere, og bidra til målet om å redusere biltrafikken, noe som også gjør bylufta reinere og skole- og sykkelveiene tryggere, sier hun.

Oslo kommunes byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav. FOTO: Miljøpartiet de grønne

Første fase av prosjektet i Groruddalen starter våren 2023, og de påfølgende månedene skal kjøretøy og teknologi tilpasses norske forhold og oppfylle omfattende sikkerhetskrav.

Ruter og Oslo tar en rolle helt fremst i denne utviklingen

Til gjennomføringen av denne forberedelsesfasen mottar Ruter tilskudd fra Enova, som støtter prosjektet med 17,5 millioner kroner.

– Internasjonalt er det mange byer og kollektivselskaper som jobber målrettet for å få satt selvkjørende kjøretøy i system og påbegynne en transformasjon av mobilitetssektoren. Med prosjektet i Groruddalen tar Ruter og Oslo en rolle helt fremst i denne utviklingen, og det er vi veldig stolte av, avslutter Jenssen.