Vegard Foldal er seniorrådgiver i seksjon for arbeidsmiljøfag i Arbeidstilsynet.
Vegard Foldal er seniorrådgiver i seksjon for arbeidsmiljøfag i Arbeidstilsynet. FOTO: Arbeidstilsynet

Fenomenet «quiet quitting» kan være løsningen for mange

– Begrepet «quiet quitting» har vært heftig diskutert av unge verden over i sosiale medier, særlig på TikTok, det siste året. Er «quiet quitting» løsningen for de unge? spør Arbeidstilsynet. «Gjør jobben din. Få betalt. Dra hjem», mener NRK er betydningen bak den nye trenden. Det foreligger en gråsone mellom privat- og arbeidslivet i dagens samfunn.

Ifølge Arbeidstilsynet kan «quiet quitting» oversettes til «avgrenset arbeidsinnsats» eller “moderat arbeidsinnsats”.

Det går ut på å gjøre kun det som står i stillingsbeskrivelsen, men å ikke yte noe ekstra på jobb eller overprestere.

– Det er veldig fint at dette diskusjonstemaet blant unge hovedsakelig setter fokus på egne grenser og verdi inn hos virksomheten. Det er jo viktig å balansere innsatsen begge veier, både for din egen del og for arbeidsgiver, sier Vegard Foldal, seniorrådgiver i seksjon for arbeidsmiljøfag i Arbeidstilsynet.  

Skjermbilde fra Instagram FOTO: @wtframecomics

Positiv merverdi

Foldal og Arbeidstilsynet mener at det er viktig å gi de unge en god start i arbeidslivet.

– Det danner grunnlaget for resten av deres yrkeskarriere. De trenger kanskje hjelp til grensesetting i form av tydeligere rammer, forventninger og avklaringer siden de er nye. Det er en lederoppgave, sier Foldal 

Tidlig og tydelig kommunikasjon, forventningsavklaringer og medvirkning i arbeidet er gode grep man alltid skal etterstrebe, legger han til.

Foldal synes det er positivt at man er bevisst på hvordan man ser seg selv.

 Hvis dette er en inngang til en diskusjon om arbeidsmiljøet hos en virksomhet, så kan det gi en positiv merverdi i seg selv.

Det lille ekstra

Iver Daaland Åse forteller til Arbeidstilsynet at han selv er nyutdannet fotojournalist. Han er på mange måter positiv til «quiet quitting».

Det handler om at arbeidsgiver ønsker at du skal få utvikle deg på jobben og faktisk tar grep som gjør det mulig. Vi må ikke glemme at et arbeidsforhold går begge veier, sier Åse.

– Mange unge er i jobber der de ikke opplever å ha verken identiteten sin eller sjela si, for eksempel slitsomme jobber innen service og salg.

Iver Daaland Åse er nyutdannet fotojournalist. Han sier han på mange måter er positiv til quiet quitting/avgrenset arbeidsinnsats. Her fotografert juni 2020 ved OsloMet. FOTO: Bjørg Davidsen

Han mener at det lille ekstra burde være forbeholdt arbeidsgivere som presterer å være en god nok arbeidsplass til å fortjene det.

– Det er viktig å prioritere helse og velferd for unge arbeidstakere, særlig på arbeidsplasser der du ikke blir satset på og heller ikke planlegger å bruke framtiden på. Mitt råd er: ikke brenn deg ut for arbeidsgivere som ikke gir deg noe tilbake. 

Balanse og grensesetting

Arbeidstilsynet og Foldal mener at arbeidet må organiseres, planlegges og gjennomføres på en slik måte at de ansatte ikke blir syke av jobben sin.

Dersom arbeidet er organisert slik at ansatte opplever høyere krav til arbeidet enn hva de mener de klarer, bør og får belønning for, så kan det gi uheldige konsekvenser.

FOTO: Elisa Ventur, Unsplash

Selv om man ikke skal ukompensert overprestere og gjøre arbeid utover stillingsbeskrivelsen din og det som kreves i jobben, så må man balansere dette slik at grensen ikke blir langt under hva som kreves i stillingen din, sier Foldal.

 Kommunikasjon og det å avklare forventninger mellom ansatte og arbeidsgiver er en fin inngang for å balansere at det verken blir for mye eller for lite arbeidsmengde og arbeidsinnsats for begge parter, på kort og lang sikt. Quiet quitting kan sees mer på som et symptom på et utfordringsbilde, heller enn et problem i seg selv, legger han til avslutningsvis.