Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.
Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. FOTO: Thor Nielsen

Innflytelse på jobb gjør oss mindre syke

– Å kunne påvirke hvordan egne arbeidsoppgaver løses øker motivasjonen, og reduserer risikoen for å bli syk av jobben, sier Arbeidstilsynet.

– Innflytelse er viktig, fordi det gir ansatte mulighet til å være med på forbedringsarbeid på sin arbeidsplass. Det er de som har skoen på som kjenner hvor den trykker, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Hun mener at uansett yrke, så trives man best på jobb når man føler at man gjør en god jobb.

Utfordrende oppgaver kan gi motivasjon og energi

Alle jobber har forskjellige oppgaver som må løses, og alle møter oppgaver på ulike måter.

Noen oppgaver oppleves som krevende og belastende, mens andre gir motivasjon, energi og opplevelse av mestring.

– I forskningen skiller vi mellom utfordrende krav og hindrende krav. De utfordrende kravene som tidspress, høy arbeidsmengde og vanskelige oppgaver kan fremme læring og gi oss økt engasjement. Mens de hindrende kravene, som for eksempel rollekonflikt og arbeid-familiekonflikt, kan hindre oss i å få gjort arbeidet på en god måte og ha negative helsemessige effekter, sier Marit Christensen, førsteamanuensis ved NTNU.

Marit Christensen, Førsteamanuensis ved
Institutt for psykologi på NTNU. FOTO: NTNU

I møte med krevende oppgaver på jobb, kan det å selv få påvirke hvordan oppgavene skal løses gjøre oss i bedre stand til å mestre de kravene jobben stiller.

– Opplevelse av å ha innflytelse kan moderere de høye kravene vi møter i jobben, forklarer Christensen.

Arbeidstilsynet forteller at innflytelse i jobbsammenheng kan handle om å få komme med innspill på hvordan man ønsker å utføre egne arbeidsoppgaver. Det kan for eksempel være tempo, rekkefølge på oppgaver og muligheten for å ta pauser.

Vinn-vinn situasjon

– Arbeidstakere kan ikke forvente å påvirke alle beslutninger, men det er viktig å legge til rette for at de som utfører oppgaven får muligheten til å si sin mening om hvordan arbeidet bør organiseres og utføres. Som leder er det viktig å ha en god dialog og kommunikasjon med den ansatte. Slik kan leder på en god måte svare på hvorfor det ikke ble noe ut av den idéen eller hva skjedde videre med den, sier Trude Vollheim.

Trude Vollheim er direktør i Arbeidstilsynet. FOTO: Thor Nielsen

Arbeidstilsynet melder også at ansatte som opplever at de har innflytelse og kan påvirke beslutninger som er viktig i arbeidet har en lavere risiko for muskelsmerter og psykiske plager.

– Å få mulighet til å påvirke beslutninger og komme med innspill vil ofte gi en vinn-vinn-situasjon for både ansatte og virksomheten. Ansatte opplever å bli hørt og kan påvirke noe som er viktig for dem og virksomheten får tak i gode innspill til hvordan arbeidsoppgavene skal løses, sier Christensen.

For å legge rette til innflytelse på arbeidsplassen mener Arbeidstilsynet kan det være lurt å sette av tid til diskusjon av temaet.

– Det er viktig at ledere, verneombud, tillitsvalgte og øvrige ansatte sammen diskutere denne problemstillingen på den enkelte arbeidsplass, sier Arbeidstilsynet.

– Som alt arbeidsmiljøarbeid krever temaet krav og innflytelse at man jobber med det systematisk og over tid. Men det kan være en god investering, for balanse mellom krav og innflytelse kan bidra til et arbeidsmiljø som gir motivasjon og bedre helse, og det påvirker også virksomhetens resultater, legger de til avslutningsvis.

Ansatte som opplever at de har innflytelse og kan påvirke beslutninger som er viktig i arbeidet har en lavere risiko for muskelsmerter og psykiske plager. FOTO: Arbeidstilsynet