pexels-s-migaj-921926
FOTO: S Migaj, Pexels

Nødvarsel skal varsle nordmenn om akutt fare

– Nødvarsel skal brukes til å varsle befolkningen om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse. Et nødvarsel inneholder informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv, skriver Nødvarsel.no

Norske myndigheter har nå satt i gang tjenesten Nødvarsel. Sivilforsvaret og Politiet er dem som sender ut selve varselet, og er dem som avgjøre hvilket område som skal varsles i Norge.

– Nødvarsel på mobil er et tillegg til de kanalene som allerede brukes for å varsle befolkningen, sier Nødvarsel.

Rask varsling ved behov

Til nå har tyfoner sørget for befolkningsvarsling, som gir en høy varsling gjennom lyd. Dette skal oppfordre og gi signal om at alle skal oppsøke informasjon.

Viktig informasjon vil i disse tilfellene bli delt på TV, nettaviser, sosiale medier, radio og på nettsidene til myndighetene.

– Den første tiden etter lansering kan Nødvarsel brukes til å varsle om akutte og alvorlige hendelser som gjelder store deler av landet, sier Nødvarsel.

FOTO: Rasheed Kemy, Unsplash

– Etter hvert skal Nødvarsel rulles ut for bruk ved akutte og alvorlige hendelser lokalt og regionalt.

Varselet skal bestå av en tekst (enten bokmål eller nynorsk ut i fra språkinnstillingene på telefonen) som legger seg foran på telefonen. Dersom telefonen støttet tekst til talt vil dette varselet bli lest opp.

– Teknologien for å motta nødvarsler er innebygget i de fleste moderne mobiltelefoner og må bare aktiveres, forklarer Nødvarsel.

– Stopp opp, og følg råd

Nødvarsel skriver følgende om hva som skjer dersom du mottar nødvarsel:

  • Telefonen vibrerer og spiller av en høy sireneaktig lyd.
  • På skjermen kommer det en kort tekst som forteller deg hva som skjer og hva du bør gjøre. Hvis telefonen din støtter tekst til tale kan du få meldingen lest opp.

– Når du mottar et nødvarsel, skal du stoppe opp, lese eller lytte til varselet, og følge rådet, sier Nødvarsel.

FOTO: Skjermbilde fra Nødvarsel.no, Colourbox/illustrasjon

Nødvarsel forklarer at i første fase skal tjenesten brukes til nasjonale varsler hvor store deler av Norges befolkning må varsles raskt.

Eksempler på slike hendelser kan ifølge Nødvarsel være følgende:

  • Ekstremvær i store deler av landet
  • Radioaktivt utslipp
  • Omfattende terrorangrep mot flere steder
  • Angrep mot Norge/ krig truer

– Hvis det oppstår en hendelse der Nødvarsel tas i bruk, kan du også få oppdateringer dersom situasjonen endrer seg og når faren er over, sier Nødvarsel.

Systemet skal også testes av og til. Du kan se planlagte datoer for testing på www.nødvarsel.no.

FOTO: Jonas Leupe, Unsplash

Faktaboks

Nødvarsel forklarer at varselet går via mobilnettet, og ut til alle mobiltelefoner i et område.

Her vil varselet mottas og vises på alle mobiltelefoner som er

  • skrudd på
  • koblet til mobilnettet (4G/5G)
  • kompatible (oppdatert med nødvendig programvare) for å motta Nødvarsel.