Tilbakemeldinger fra leder til ansatte som har gjort en god jobb, kan øke motivasjonen og trivselen til de ansatte.
Tilbakemeldinger fra leder til ansatte som har gjort en god jobb, kan øke motivasjonen og trivselen til de ansatte. FOTO: Arbeidstilsynet

Anerkjennelse på jobb gir motivasjon og bedre helse

– Å jobbe et sted der du blir sett og satt pris på er både viktig for motivasjonen til de ansatte, men også for å skape et godt og lønnsomt arbeidsmiljø, mener Karin Scheel, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet forteller at forskning viser at dersom man får gode tilbakemeldinger og tilstrekkelig med anerkjennelse står man sterkere i krevende arbeidssituasjoner, og kan bli mindre syke.

– Det å oppleve respekt, at man har en betydning i virksomheten, er viktig for vår selvfølelse og identitet som arbeidstaker, sier Stein Knardahl, forskningsdirektør ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Viktig med tilbakemeldinger

I bunn og grunn forklarer Arbeidstilsynet anerkjennelse som at den ansatte blir respektert som person, og blir vist at at jobben og arbeidsoppgavene er viktig for bedriften.

– Anerkjennelse er altså mer enn ros. Det handler også om respekt for deg som person og respekt for den jobben du gjør i virksomheten, sier Knardahl.

Stein Knardahl, forskningsdirektør ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI. FOTO: STAMI

Han legger til at det å få større ansvar, eller mer frihet i hvordan du ønsker å løse arbeidsoppgavene, også er en form for anerkjennelse.

– Ved å ta med ansatte på råd når man diskuterer ting som angår jobben man gjør, viser arbeidsgiveren at den ansatte er viktig for virksomheten, fortsetter Knardahl.

En viktig del av anerkjennelse er tilbakemeldinger. Tilbakemeldinger fra leder til ansatte som har gjort en god jobb, kan øke motivasjonen og trivselen til de ansatte.

– La det bli en naturlig del

– Sørg for at ansatte får god tilbakemelding for det som gjøres, og gi ros og belønning når det er riktig. Og belønning er ikke bare lønn, men også ansvar og interessante oppgaver, sier Knardahl.

Tre råd for å gi gode tilbakemeldinger:

  1. Gi en løsningsorientert tilbakemelding slik at den ansatte kan kunne gjøre noe med situasjonen basert på den tilbakemeldingen som er gitt.
  2. Vær konkret og spesifikk. Si akkurat hva som var bra.
  3. Gi tilbakemelding så raskt som mulig

Arbeidstilsynet mener at det kan være lurt å diskutere hva som skal til for at ansatte opplever at innsatsen de gjør blir anerkjent, og reflektere rundt hvordan alle kan få positive utfordringer, og dermed få mulighet til å videreutvikle kunnskap og ferdigheter.

– Tenk også gjennom hvordan det kan legges til rette for at positive tilbakemeldinger blir en naturlig del av hverdagen, legger de til avslutningsvis.