– Satsingen Ruters eiere og staten har gjort i kollektivtrafikken har vært riktig – og helt avgjørende for at vi nå har et godt utgangspunkt for fremtiden, sier administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen.
– Satsingen Ruters eiere og staten har gjort i kollektivtrafikken har vært riktig – og helt avgjørende for at vi nå har et godt utgangspunkt for fremtiden, sier administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen. FOTO: Jeton Kacaniku/Ruter

– Data om kundenes behov gir kontinuerlig tilbakemelding

– Før analyserte vi historiske data og brukte dem til å spå fremtiden. Nå samler vi stadig mer data om kundene våre i sanntid, sier Ruter. I 2022 var det 341 millioner påstigninger — rundt 100 millioner flere enn i både 2021 og 2020.

– Vi må sikre at alle innbyggere kan delta i samfunnet på en likeverdig måte, forteller fylkesrådsleder i Viken Siv Henriette Jacobsen (Ap) til Ruter.

Etter tøffe år med pandemi var det viktig å opprettholde kollektivtilbudet.

– Kundedata gir grunnlag for tilpasning

Ruter har sett at kollektivtrafikken må endre seg. Større fleksibilitet i arbeidslivet, hjemmekontor og digitalisering gjør til at folk ikke reiser på samme tidspunkt som de gjerne gjorde før.

– Vi er blitt sikrere på at innbyggerne i Oslo og Akershus trenger enda mer fleksible tilbud. Ruter vil utvikle flere tjenester som kundene vil ha og som i langt større grad er individtilpasset. For å klare det må vi se på den enkelte kundes totale mobilitetsbehov, sier Ruter.

Kunder hos Ruter skal være sikker på innsamlet data blir ivaretatt på en trygg måte

Administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen. FOTO: Ruter

Data om kundenes behov er derfor blitt sentralt for Ruter.

– Før analyserte vi historiske data og brukte dem til å spå fremtiden. Nå samler vi stadig mer data om kundene våre i sanntid, sier Ruter.

– Dette gir oss kontinuerlige tilbakemeldinger om hvordan tilbudet er, og samtidig et grunnlag for å utvikle individtilpassede tjenester og gjøre kollektivtrafikken mer bærekraftig – sosialt, økonomisk og miljømessig.

De legger samtidig til at de samarbeider med Datatilsynet, slik at kunder hos Ruter skal kunne være sikker på dataene blir ivaretatt på en trygg måte.

– Kundene vender tilbake til alle driftsarter, sier Ruter. FOTO: Ruter

– Et fritt og selvstendig liv

– I år kommer vi til å teste fleksible billetter i hele Ruters område, og vi vil tilby individualisert bestillingstransport i nye og spennende løsninger, sier administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen.

Ruter ser at deres satsning har vært nødvendig for bærekraft, og at så mange som mulig kan reise igjen.

Inkludering og likestilling er en forutsetning for bærekraftige byer og samfunn

– Satsingen på elektriske busser og båter bidrar ikke bare til å kutte klimautslipp. Det gjør også byen bedre å bo i, med renere luft, mindre støy og mer komfortable kollektivreiser, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel (MDG).

– Jeg er ekstra stolt av at de nye bussene, trikkene og båtene er universelt utformet. Det er viktig for mange.

FOTO: Ruter As / Nucleus, Erland Skui

Målet til Ruter nå er ikke nødvendigvis at folk skal reise mer med kollektivtrafikken enn før, men de ønsker at alle må dele transportmiddel, og reise sammen.

– Inkludering og likestilling er en forutsetning for bærekraftige byer og samfunn, og for at den enkelte skal kunne leve et fritt og selvstendig liv, sier Jacobsen avslutningsvis.