pexels-christina-morillo-1181649
FOTO: Christina Morillo, Pexels

– Flere medarbeidere ser ikke på jobben sin som attraktiv

I samarbeid med NetNordic har CustomerTrends gjennomført en undersøkelse for å kartlegge hvordan medarbeidere i kundeservice har det på jobben. Vi presenterer her noen foreløpige resultater, som stiller noen viktige spørsmål til hvordan jobben i kundeservice blir sett på blant medarbeiderne selv.

– Svarene fra medarbeiderne i en virksomhet kan sammenlignes med svarene fra medarbeidere i andre virksomheter, og på den måten kan vi få et overblikk og fange opp trender i ulike bransjer, sier Bjarte Lyssand, partner i CustomerTrends.

– Dette kan gi god informasjon om medarbeidernes oppfatning av kundeservice og jobben de gjør, og på den måten si noe om hva som i stor grad bør forbedres.

Kundeservice er viktig i bedriften

Medarbeidere på tvers av ulike bransjer og bedrifter, har allerede gitt sine svar. Svarene de har gitt gir innsikt i medarbeidernes opplevelse av det å jobbe i kundeservice, bruk av teknologi, arbeidshverdag og hvordan de har det i bedriften der de jobber.

Et av temaene som medarbeiderne har blitt spurt om er «attraktivitet».

FOTO; Andrea Piacquadio, Pexels FOTO: Andrea Piacquadio, Pexels

I et av spørsmålene blir medarbeideren spurt i hvilken grad hen «opplever på jobben at kundeservice er viktig for bedriften de jobber i».

Dette resultatet ga en score på solide 5,3, der 6 er i «svært stor grad».

Men videre kommer en overraskende tvist.

Hva blir gjort feil?

Et av de neste spørsmålene dreide seg nemlig om i hvilken grad medarbeideren selv opplever jobben sin som attraktiv.

Det er her det endrer seg. Dette spørsmålet ga en gjennomsnittlig score, bare 4,2.

– Medarbeiderne opplever kundeservice som viktig i bedriften, men de opplever ikke selv jobben sin som attraktiv, forklarer Lyssand.

Bjarte Lyssand, partner CustomerTrends. FOTO: Camilla Haugland

– Dette kan bidra til noen viktige spørsmål for å forstå nærmere hvorfor attraktiviteten er så lav.

Hvordan ser de på seg selv i jobben? Er det lønnen som gjør jobben mindre attraktiv? Er det dårlig tilrettelegging? Er dette resten av organisasjonen sin oppfatning av kundeservice?

Kan det være lav grad i opplevelse av påvirkningskraft? Er det for lite skryt og motivasjon i jobben?

Mer innsikt — større forbedring

Resultatene fra temaet om attraktivitet kunne også avsløre at medarbeiderne i liten grad ville anbefale det å jobbe i kundeservice til familien og venner.

Her ble det en score på 4,3.

Man kan spekulere mye i hvorfor medarbeidere ikke ønsker å anbefale jobb i kundeservice til andre. Her kan det være mange faktorer inn i bildet; som arbeidsmiljø, egne opplevelser med kunder, arbeidstid, arbeidsmengde, arbeidsoppgaver og betingelser.

FOTO: Mikhail Nilov, Pexels

– Medarbeiderne presterer hver eneste dag, og de er en svært viktig del av kundeopplevelsen og kundetilfredsheten. Det er derfor ekstra viktig å kartlegge hvordan medarbeiderne har det, understreker Lyssand fra CustomerTrends.

– Ved å benchmarke eget arbeidsmiljø kan man få innspill til hvordan man kan forbedre seg, tilrettelegge og utvikle attraktive arbeidsplasser for fremtiden, legger han til avslutningsvis.


Har du innspill eller tanker rundt temaet? Send oss en mail på post@kundeserviceavisen.no

Følg med videre, for flere funn i medarbeiderindeksen.