Bilde av forsiden til boken Moderne Verdiskapning, av Tor W. Andreassen.
Bilde av forsiden til boken Moderne Verdiskapning, av Tor W. Andreassen.

Nøkkelen er å forbli attraktiv

«Moderne Verdiskapning» av Tor Wallin Andreassen er en bok som tar for seg hvordan moderne bedrifter kan skape verdier, ved hjelp av ulike strategier og tilnærminger. Boken handler om endringer i det eksterne miljøet i forhold til teknologi, bærekraft og økonomi og er aktuell og relevant for alle virksomheter. Et sentralt budskap er at de som lykkes med å innovere, vil oppleve en reell vekst og økt firmaverdi. 

Boken handler om hvordan dagens moderne bedrifter må tilpasse seg en stadig mer kompleks og dynamisk forretningsverden for å kunne skape verdier og opprettholde konkurransekraft. Dette innebærer å fokusere på kundenes behov og ønsker, samt å utvikle nye forretningsmodeller og å omfavne teknologi og digitalisering.

Hensikten (the purpose) med en bedrift er å tilegne seg kunder. Uten kunder vil ingen magisk teknologi, finansielt trylleri eller driftsekspertise holde bedriften flytende. (Harvard Professor Ted Levitt)

Andreassen får tydelig frem at verdiskapning i dagens økonomi ikke lenger bare handler om å produsere og selge produkter og tjenester, men om å skape en helhetlig kundeopplevelse som gir verdi for både kunden og bedriften.

Han legger også vekt på betydningen av ledelse og organisasjonskultur i denne sammenhengen, og hvordan disse faktorene i stor grad påvirker bedriftens evne til å skape verdier.

Boken er bygget opp rundt en modell som setter relativ attraktivitet i sentrum mellom bedriften/organisasjonen og kunden. Bedriftens evne til å ta i bruk riktig teknologi, levere kvalitet, drive frem innovasjon tilpasse seg bærekraft perspektivet vil påvirke bedriftens attraktivitet og dermed konkurransekraft – både på kort og lang sikt.

Andreassen bruker mange eksempler fra kjente norske og internasjonale bedrifter som har lykkes ved å fokusere på innovasjon, kundebehov, effektivitet, samarbeid, ledelse og bærekraft. I boken kan vi lese om hvordan selskap som Bulder Bank, Schipsted, Telenor, DNB og Orkla har utviklet sine markedsposisjoner.

I tillegg omtales internasjonale selskap som Apple, Amazon, Google, Netflix, Zara, LEGO, IKEA og Toyota, som alle er kjente for å være innovative og opptatt av å skape gode kundeopplevelse.

Nøkkelen til suksess er å forbli attraktiv!

Utgangspunktet enhver leder må ha, er at kundene vil velge den virksomheten som de mener er den mest attraktive i markedet. Da må virksomhetene innovere.

I dag vet vi at kvalitet er inngangsbilletten til markedet og at innovasjoner er billetten – og dermed forutsetningen – til å bli værende i markedet. Nøkkelen til suksess er at virksomheten forblir attraktiv.

Boken er nyttig for å forstå betydningen av endringer i det eksterne miljøet – teknologi, bærekraft og økonomi – og som påvirker alle virksomheter. De som lykkes gjennom innovasjon, vil øke sannsynligheten for en reell vekst og økt firmaverdi. Både studenter, ledere og alle som er opptatt av bedrifter som lykkes vil ha stor glede og nytte av å lese boken.

Tor Wallin Andreassen er professor i innovasjon ved Norges Handelshøyskole og har publisert en rekke artikler og hatt forskeropphold ved Vanderbilt, Cambridge, Stanford, Maryland og Queensland. Han er grunnleggeren av Norsk Kundebarometer (BI), Norsk Innovasjonsindeks (NHH), og har ledet to forskningssenter ved NHH: Center for Service Innovation og Digital Innovation for Sustainable Growth (DIG).

Kundeserviceavisen har publisert en rekke artikler av Tor Wallin Andreassen, så vi anbefaler å bruke søkefunksjonen i avisen for å få en oversikt over de artiklene som er publisert hos oss.


Boken kan kjøpes her: