Mona Lavik, Regionleder / Partner i Bemanningsbyraaet i Bergen.
Mona Lavik, Regionleder / Partner i Bemanningsbyraaet i Bergen. FOTO: Bemanningsbyraaet

– Det er viktig å ha en plan slik at ansatte vet hvor veien går

På finn.no er det våren 2023 rundt 2 000 ledige stillinger innen kundeservice. Da er det ikke overraskende at mange kundeservicedirektører har rekruttering på toppen av sin strategiske agenda. Mona Lavik, regionleder og partner i Bemanningsbyraaet, deler av sine erfaringer og tips innenfor bemanningsbransjen.

Før Lavik startet i bemanningsbransjen jobbet hun i åtte år på et kundesenter.

– Jeg trivdes med å snakke med kunder, og å løse utfordringer. Etter at jeg startet i bemanningsbransjen, for snart 23 år, har det å levere personell til kundesentre vært en stor del av jobben min, sier hun.

Lavik kan fortelle at Bemanningsbyraaet har kontorer både i Bergen, på Sørlandet, i Skien, Oslo, Stavanger og samarbeidspartner som holder til i Trondheim og i Tromsø.

Kundeservice er et av største områdene og satsningene for oss fremover

Hva er en vanlig dag for deg?

– I tillegg til å lede kontoret i Bergen så gjør jeg mye av det som de andre også gjør: jobber med salg, oppdragsløsninger og intervju med kandidater, sier Lavik.

Hun legger til at hun brenner for kundeservice, og at dette et av største områdene og satsningene for dem fremover. Derfor er det viktig for dem å finne de rette kandidatene, som vil trives og lykkes i yrket.

– Kundeservice blir ofte vurdert som å være et sted der arbeidstaker kan utvikle seg, før de fortsetter karrieren. Derfor er det et naturlig gjennomtrekk, som medfører et kontinuerlig behov for kandidater, forteller Lavik.

Vi har sammen med kundene våre et ansvar for å gi god innsikt til kandidatene om jobben

– Vi har blitt flinkere til å gi kandidatene innsikt i hvordan en slik jobb kan skape personlig utvikling. Det ser vi har gjort til at flere har lyst til å prøve seg i yrket, selv om de kanskje ikke hadde sett for seg den retningen.

Hvordan tiltrekke seg gode medarbeidere?

– Det er flere ting som spiller inn: omdømmet til bedriften, beliggenhet, arbeidsmiljø, bærekraft og egne interesser. Vi har sammen med kundene våre et ansvar for å gi god innsikt, og ha fokus på hva som er kandidatens egenskaper og ønsker, forklarer Lavik.

Lavik bruker ofte begrepet «å trives over tid», og forteller at de ønsker kandidater som har minst 2-3 års perspektiv.

– Nå opplever vi at kundeservice er hjertet i virksomheten. Det er med på å gjøre at det å jobbe på kundesenter blir mer attraktivt. Mange ser at det er nyttig erfaring, og det blir en inngangsport for mange. Men det er også mange som tenker at det å jobbe på kundesenter er enkelt, og noe alle kan gjøre, sier Lavik.

Det kan være tøft å jobbe på et kundesenter

– Når vi går inn på hvor mye man faktisk må kunne og hva man må lære, så ser de at det er mer omfattende jobb enn man skulle trodd.

Hva bør man gjøre for å beholde gode medarbeidere?

– Lederne på kundesentre må være flinke til å se, veilede, motivere og ta vare på de ansatte. Det kan være tøft å jobbe på et kundesenter, med tanke på høye krav til leveranse, mersalg, effektivitet og kanskje krevende kunder, forklarer Lavik.

– Bransjen utvikler seg stadig. Da er det en fordel å ha en plan, slik at medarbeiderne vet hvor veien går videre, hva som er målene og hva man kan utvikle seg på, sier Lavik avslutningsvis.


En podcast i samarbeid med CustomerTrends