Sture Rolfheim-Bye, direktør for kommunikasjon og internasjonale relasjoner i STAMI (Statens Arbeidsmiljøinstitutt).
Sture Rolfheim-Bye, direktør for kommunikasjon og internasjonale relasjoner i STAMI (Statens Arbeidsmiljøinstitutt). FOTO: Geir Dokken Photography

– Åpenhet kan gi større rom for innovasjon og kreativitet

I dag, fredag 21.april, er det FNs Verdensdagen for kreativitet og innovasjon. Kreativitet og innovasjon er nøkkelbegreper for å nå bærekraftsmålene innen 2030, og det var i 2017 det ble vedtatt at denne verdensdagen skulle markeres hvert år. – Ansatte som føler seg verdsatt og hørt er grunnleggende for at kreativitet og innovasjon skal bli en kraft, mener Sture Rolfheim-Bye, direktør for kommunikasjon og internasjonale relasjoner i STAMI (Statens Arbeidsmiljøinstitutt).

Kreativitet kommer i alle former, men det berører alle aspekter av menneskelig utvikling. Det er derfor FN setter fokus på kreativitet og innovasjon.

I Global Innovation Index 2022 kommer Norge på en 22. plass blant verdens mest innovative land. På pallen står Sveits, USA og Sverige.

– Uten kreativitet, får vi ingen nyskapning. Og da står arbeidsplasser og hele økonomien i fare, mener Håkon Forfod Sønneland, selvutnevnt ambassadør for FNs verdensdag for kreativitet og innovasjon.

Økt konkurransekraft

Hvorfor er det viktig å ha fokus på kreativitet og innovasjon på arbeidsplassen?

– I STAMIs egen systematiske kunnskapsoppsummering om teknologisk utvikling og arbeidsmiljø ser vi at ny teknologi på arbeidsplassen i seg selv vil kunne være positivt. Men skjer det for stor utvikling på samme tid, uten god opplæring og innføring, vil det kunne bli belastende for ansatte, forteller Rolfheim-Bye til Kundeserviceavisen.

– I et velordnet arbeidsliv med godt trepartssamarbeid, hvor tillit, åpenhet og god dialog i en flat struktur bidrar til omstilling, vil det også være større rom for innovasjon og kreativitet på arbeidsplassen – noe som også kan bidra til å øke konkurransekraften.

Godt arbeidsmiljø kommer ikke av seg selv

Hva mener dere kjennetegner et godt arbeidsmiljø?

– Man kan si mye om et godt arbeidsmiljø, men om vi skal si noe kort, kan vi først si at det ikke kommer av seg selv, sier Rolfheim-Bye.

– Det er viktig å skape en kultur for å jobbe systematisk med dette – som en del av selve arbeidet. Knyttet til hvordan arbeidet planlegges, organiseres og gjennomføres vil en kunne skape et godt arbeidsmiljø – i en kultur som tar arbeidet på alvor.

Sture Rolfheim-Bye, direktør for kommunikasjon og internasjonale relasjoner i STAMI (Statens Arbeidsmiljøinstitutt). FOTO: LinkedIn-profil

– Godt arbeidsmiljø gir rom

– En god og åpen dialog på jobben, med høy tillit mellom tillitsvalgte og ledere, en flat struktur, og en arbeidsplass med ansatte som opplever høy grad av selvbestemmelse, kombinert med god ledelse og lederstøtte, vil også typisk prege et godt arbeidsmiljø på en arbeidsplass, mener Rolfheim-Bye.

God lederstøtte er viktig for at kreativitet og innovasjon skal bli en kraft

Har dere noen gode tips til ledere og ansatte, til hvordan man kan gi plass til kreativitet og innovasjon på arbeidsplassen?

– Som kunnskapsorganisasjon er det fristende å si at god kunnskap bidrar til kreativitet og innovasjon. Noe som jo er riktig. Samtidig tror nok vi at en organisasjon som er preget av et godt arbeidsmiljø også gir gode rom for kreativ utvikling og innovasjon, forklarer Rolfheim-Bye.

– Ansatte som føler seg verdsatt og hørt i nært samarbeid med ledere, som gir tillit og bidrar med god lederstøtte, er grunnleggende for at kreativitet og innovasjon skal bli en kraft. Og — med god kunnskap i bunnen kan den kraften da også bli konkurransekraftig, legger han til.

Håkon Forfod Sønneland, selvutnevnte ambassadørene for FNs verdensdag for kreativitet og innovasjon. FOTO: YANN BOURGARAN

– Velg en idé og gjennomfør

– Å tenke utenfor boksen handler ikke bare om å få store, revolusjonerende ideer, det handler like mye om å gjøre ting litt bedre og smartere enn i dag, sier ambassadør Sønneland.

Han presenterer denne oppskriften avslutningsvis som et eksempel på å tenke utenfor boksen på arbeidsplassen — på kun 3 minutter:

1) Stopp opp og still spørsmål.

2) Bruk et kreativt verktøy for å skape mange ideer på 3 minutter.

3) Gjennomfør!

For eksempel:

1) Hvordan kan du gjøre dagen bedre for en annen på jobben i morgen?

2) Et kreativt verktøy kan være å assosiere fritt ut fra noen ord. For eksempel: «Vann» og «Rød».

Snu timeglasset. Skriv ned ideer, og blås i om de er dårlige.

«Jeg kan servere et glass isvann til Berit.»

«Jeg kan bestemme meg for å stå ved vanndispenseren i fem minutter og gi et kompliment til alle som kommer forbi».

«Jeg kan tilby meg å hente barna til Jens i barnehagen med den røde bilen min».

«Jeg kan overraske med å servere jordbær».

«Jeg kan chartre et Norwegian-fly og ta med alle på inspirasjonstur til Madrid.».

3) Avslutt når sanden er rent ned i timeglasset. Velg én idé, og gjennomfør.

Vips, så har du tenkt nye tanker.