Pål Wien Espen er direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
Pål Wien Espen er direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. FOTO: Gunstein Myre

43 prosent bekymret for bruk av kunstig intelligens

43 prosent av de spurte svarer i en undersøkelse at de er bekymret eller svært bekymret for hvordan fremtiden påvirkes av kunstig intelligens. 25 prosent er ikke bekymret i det hele tatt, sier Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Det viser en undersøkelse Ipsos har gjennomført for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Kvinner er noe mer bekymret enn menn (46 vs.40 prosent). Av de yngre (18-29 år) svarer 44 prosent et de i svært stor grad eller i stor grad er bekymret.

Det er helt likt de som er i aldersgruppen 60 år+.  

De som er minst bekymret bor i Oslo. Her svarer 29 prosent at de i liten grad eller i svært liten grad er bekymret for hvordan kunstig intelligens vil påvirke fremtiden.  

Skjermbilde fra undersøkelsen gjennomført av Ipsos for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Direktør i Nkom, Pål Wien Espen sier han forstår at nordmenn ikke er udelt positive til kunstig intelligens.

— EU har nå innført lover som skal passe på blant annet bruken av personopplysninger når vi benytter sosiale medier som YouTube, Facebook og TikTok. Det er bra, men vi trenger også kontroll med bruken av kunstig intelligens, sier Espen. 

– EU går foran også på dette området, men forslaget til ny lovgivning (AI-Act) trer neppe i kraft før 2025. Her løper teknologien foran og vi må agere.

– Det burde være forbud mot en viss bruk av KI. FOTO: Canva

Han legger til at det for eksempel burde være forbud mot en viss bruk av KI.

– Det bør være krav til at innhold som er skapt av kunstig intelligens merkes, og det bør også være tydelig hvilke kilder som er bruk for å skape innholdet slik at vi reduserer mulighet for systematisk diskriminering, sier Espen avslutningsvis.