pexels-yan-krukau-8867376
FOTO: Pexels, Yan Krukau

Lønn i kundeservice

Hva er gjennomsnittslønn i noen stillinger innenfor kundeservicebransjen? Hvordan ligger det an i forhold til medianlønn i Norge, og hva skal man gjøre dersom man ønsker en lønnsøkning? Det er selvsagt ulikt nivå på en kundeservicejobb i ulike bransjer, men her en liten oversikt.

Det er trang økonomi for mange nordmenn. Frende forsikring kunne nylig melde at 56% av nordmenn føler at de har fått dårligere råd det siste året.

For mange har det da blitt naturlig å se på inntekt, og hvor mye en tjener i forhold til jobben man gjør.

Kundeservice ligger noe under gjennomsnittet

Utdanning.no har en tjeneste kalt «Sammenlign», der en kan se på lønn og utdanning i ulike yrker, og sette dem opp mot hverandre. Tjenesten henter data fra flere instanser, blant annet SSB og AA-registeret, og dette er data som oppdateres jevnlig.

Ser man for eksempel på årslønn (både heltid- og deltidsansatte, begge kjønn) på kundebehandler i bank på lån og kreditt, så ligger høyeste betalte lønn på 795 840 kroner, medianlønn på 648 840 kroner og lavest betale 554 280.

Dersom man ser på selgere er høyeste betalte lønn 841 800 kroner, medianlønn 669 960 kroner og lavest betale 550 680 kroner. For telefon- og nettselgere er høyeste betalte 588 840 kroner, medianlønn 470 880 kroner og lavest betalte 353 040 kroner.

Her er en oversikt fra Utdanning.no (kilde SSB):

Vanlig årslønn, medianlønn, for alle ansatte i Norge blir oppgitt som 586 000 kroner inklusiv overtid. Dette ligger altså foreløpig noe over medianlønn for ansatte i noen yrker innen kundeservice.

Det er selvsagt ulikt nivå på en kundeservicejobb i ulike bransjer, og det er nok noen stillinger er bedre betalt enn andre.

FOTO: Unsplash, Towfiqu Barbhuiya

Hva er minstelønn?

«Hva er minstelønna i Norge? Og hva er minstelønna i min bransje?». Dette opplyser FriFagbevegelsen på sine sider som et de mest vanlige spørsmålene de får inn.

Det svaret de oppgir er «det finnes ikke noen lovfestet minstelønn i Norge». Dersom man jobber i en bedrift med tariffavtale, så skal man som minimum får minstelønn i tariffavtalen, og i tillegg få ekstra for ansiennitet, overtid, kveldstillegg og helg.

– 21 av EUs 27 medlemsland har en lovfestet minstelønn. EØS-landet Norge og de 6 EU-medlemslandene Sverige, Danmark, Finland, Italia, Østerrike og Kypros har i stedet systemer med tariffestet lønn, sier Frifagbevegelsen.

Kundeservicemedarbeidere har ofte mye ansvar, er ansiktet utad for bedriften, må ha mye kunnskap for å hjelpe kundene i ulike problemstillinger, og må selge tjenester og produkter.

– Virksomhetens lønnspolitikk vil ofte være nedfelt i en personalhåndbok, men kan også være angitt i arbeidstakerens arbeidsavtale. Kriteriene sier noe om hvilke forhold arbeidsgiver vil vektlegge i vurderingen sin, og hva medarbeiderne blir målt på, sier Econa på sine sider.

Noen mener at de får den lønnen de fortjener, mens noen føler at de får for lite i forhold til jobben de gjør.

Men for en del ansatte kan forhandling om lønn være vanskelig å ta opp med sin leder.

FOTO: Unsplash, Amy Hirschi

– Lønnssamtale bør være grundig

– For at lønnssamtalen skal gå så bra som mulig, gjelder det å være saklig, konstruktiv og positiv. Selv om det er bra å være frempå og tøff i en lønnssamtale, bør du være varsom med å stille ultimatum, sier Finansforbundet på sin hjemmeside.

– I utgangspunktet er det ingen grenser for hvor mye du kan be om. Kravet ditt må likevel stå i forhold til de kriterier for lønnsøkning som gjelder i bedriften, sett i sammenheng med deg og din stilling. Dette kan være en vanskelig øvelse.

De mener at man må gjøre grundig forarbeid, sette seg inn i lønnssystemet til bedriften, og snakke opp seg selv.

Econa mener også at man må holde medarbeidersamtale og lønnssamtale adskilt.

– Er det store avvik mellom lønnen din og markedsvilkårene for jobber med samme krav til kompetanse og erfaring, bør du foreslå at sjefen utarbeider en plan for hvordan dette gapet skal tettes, sier de.

_________________________________________________

Vi i Kundeserviceavisen vil gjerne vite hva du mener om temaet. Send oss en mail på post@kundeserviceavisen.no

Denne saken ble første gang publisert 17.mars 2023.