Øyvind Brekke, daglig leder i BankID BankAxept skal tilby svenskene effektiv kundekontroll.
Øyvind Brekke, daglig leder i BankID BankAxept skal tilby svenskene effektiv kundekontroll. FOTO: SCJ

Norge skal tilby svenskene effektiv kundekontroll

Et halvt år etter selskapets oppkjøp av Kundesjekk, lanseres den i nabolandet. – Norges raskest voksende Kjenn-din-kunde-tjeneste har gode forutsetninger for å lykkes i Sverige, et marked som er tre ganger så stort som her hjemme, sier Øyvind Westby Brekke, daglig leder i BankID BankAxept, i en pressemelding.

Kundesjekk.no er en populær saksbehandlerportal for kundekontroll i både store og små rapporteringspliktige selskaper etter hvitvaskingsloven.

Tjenesten ble en del av BankID BankAxept i 2022 da kjøpte opp Kundesjekk, og nå utvides tjenesten ytterligere.

Sverige står nå for tur, med Kundcheck.no.

Dobling i antall kunder

– Satsingen på Kjenn-din-kunde og antihvitvaskings-tjenesten er viktig for å bidra til å løse et stort samfunnsproblem, sier Brekke.

– Innhenting og bekreftelse av kundeopplysninger er et sentralt fundament for å etterleve hvitvaskingsregelverket, og for å unngå å bli misbrukt til hvitvasking og terrorfinansiering.

Kundesjekk.no ble derfor etablert, for å effektivisere og forenkle arbeidshverdagen til rapportspliktige selskaper.

Mange sliter med mangelfulle og lite effektive systemer

Øyvind Brekke, daglig leder i BankID BankAxept skal tilby svenskene effektiv kundekontroll. FOTO: Privat, LinkedIn

– Mange bedrifter har utfordringer med manuelle, tidkrevende prosesser for helt elementære oppgaver knyttet til kundekontroll. Dette gjelder særlig prosesser for innhenting og bekreftelse av opplysninger om kunden, der mange sliter med mangelfulle og lite effektive systemer, skriver BankID på sin hjemmeside.

Tjenesten har hatt en dobling i antall kunder de siste ni månedene.

Selskaper som Privatmegleren,  Lokalbank, PowerOffice og Utleiemegleren har nylig tatt tjenesten i bruk, mens Regnskap Norge, BDO og Advokatforeningen har benyttet tjenesten en god stund.

– Tjenester som kommer samfunn og kunde til gode

Norske tilsynsmyndigheter har lenge oppfordret til bruk av effektive kundetiltak gjennom smarte systemer og robuste tredjepartsdata i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering.

Skjermbilde fra BankID sin hjemmeside, om Kundesjekk.no

I Sverige er nå fokus og tilsyn økende.

Inntreden i nye markeder utenfor Norge er en del av strategien 

– Vi ser at mange svenske bedrifter har utfordringer med manuelle, tidkrevende prosesser for helt elementære oppgaver knyttet til kundekontroll. Vi kan tilby et tidsbesparende verktøy som kan brukes via en portal, eller integreres i kundens prefererte fagsystem, sier Brekke.

Brekke forteller på sin LinkedIn-profil at han er utrolig imponert over teamet som har fått til dette på rekordtid.

Oppkjøpet av Kundesjekk og inntreden i nye markeder utenfor Norge, er en del av strategien til BankID BankAxept. Selskapet ble etablert 19. juli i fjor, etter fire år som en del av Vipps.

– BankID BankAxept har til nå vært leverandør av infrastruktur. Nå ønsker vi å utvikle verdiøkende tjenester som skal komme kunder og samfunn til gode. Ser vi markedsmuligheter og har gode verdiforslag, tar vi steget ut i nye markeder, sier Brekke avslutningsvis.