Stadig flere pasienter i Helse Sør-Øst følges nå opp fra hjemmet gjennom spørreskjemaer som sendes digitalt.
Stadig flere pasienter i Helse Sør-Øst følges nå opp fra hjemmet gjennom spørreskjemaer som sendes digitalt. FOTO: Helse Sør-Øst

– Brukerstyrt poliklinikk har vært vinn-vinn for alle parter

Brukerstyrt poliklinikk er en ny behandlingsform som skal spare både pasient og sykehus for unødvendige kontrolltimer og arbeid, forteller Helse Sør-Øst i en pressemelding. På denne måten sikres det tilstrekkelig kapasitet til de pasientene som trenger det i fremtiden. Metoden er i dag under etablering ved syv helseforetak rundt om i landet.

Helse Sør-Øst forteller at stadig flere pasienter nå følges opp fra hjemmet gjennom spørreskjemaer som sendes digitalt.

Først og fremst skal det spare pasientene for unødvendige sykehusbesøk.

– Som et ledd i å sikre god nok kapasitet i fremtiden er brukerstyrte poliklinikker ett av flere viktige satsingsområdene rundt digital hjemmeoppfølging i Helse Sør-Øst, sier fagdirektør i Helse Sør-Øst, Ulrich Spreng.

Ikke faste timer

Spreng viser til at det de siste årene har vært en betydelig vekst i antall polikliniske konsultasjoner.

–  I 2022 var det i Helse Sør-Øst 5,2 millioner polikliniske konsultasjoner innen somatiske spesialisthelsetjenester. Dette ventes å stige til 6,9 millioner i 2040, dersom vi fortsetter med dagens arbeidsform, forklarer Spreng videre.

Brukerstyrt poliklinikk har potensiale til å kunne håndtere veksten i poliklinikken de neste 15 årene

Essensen i en brukerstyrt poliklinikk er at sykehuset ikke setter opp faste timer til pasienter med kroniske lidelser, men bruker et standardisert spørreskjema som sendes pasienten elektronisk.

Svarene vurderes elektronisk, kontrolleres av sykepleier og ved behov av lege. Pasientene kan også sende inn skjema hjemmefra på eget initiativ ved behov.

Fagdirektør i Helse Sør-Øst, Ulrich Spreng. FOTO: Helse Sør-Øst

Vestre Viken først ut

Ved hjelp av innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst RHF var Vestre Viken HF ett av de første foretakene som tok i bruk denne behandlingsmetoden.

Så langt har denne løsningen vært vinn-vinn for både pasienter og ansatte. Pasientene spares for mange unødvendige turer til en poliklinikk, og de ansatte får kapasitet til å behandle langt flere pasienter.

Flere av våre helseforetak følger nå etter

Den brukerstyrte poliklinikken ved Vestre Viken ble mulig etter at helseforetaket fikk 750 000 kroner i innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst i 2019.

– Vestre Viken brukte midlene til å utvikle en metodikk for så å legge til rette for spredning. Flere av våre helseforetak følger nå etter, og metoden er i dag under etablering ved syv helseforetak rundt om i landet. Helse Sør-Øst har i år og neste år satset på at alle helseforetak og sykehus i regionen skal ta denne arbeidsformen i bruk, forteller Spreng

Diabetespasienter ved Ahus

Ved Akershus universitetssykehus (Ahus) er Melinda en av tusen pasienter som nå behandles både digitalt og fysisk.

Pasientene kan følges opp via apper

Melinda har diabetes og følges opp digitalt hjemmefra via en app. Hun forteller at det digitale verktøyet hjelper henne med å få kabalen til å gå opp i en hektisk hverdag.

– Ved fysisk kontroll mister jeg en halv arbeidsdag. Nå har jeg muligheten til å velge videokonsultasjoner som kan tas fra kontoret, fotballtreningen eller biblioteket. Det gir økt fleksibilitet, sier hun.

Barn med diabetes følges også godt opp via den elektroniske appen ved Ahus. De bruker blant annet appen til å sende inn blodsukkerverdiene sine daglig. I tillegg rapporterer de hva de spiser, hvor mye karbohydrater de får i seg og hvor mye insulin de har satt.

Dette forteller Helse Sør-Øst avslutningsvis gjør at sykehuset kan følge med og sikre best mulig oppfølging mens barna er hjemme.