ezequiel-garrido-9sXnarycymg-unsplash
FOTO: Unsplash

«Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal ha sommerferie?»

Sommeren nærmer seg, og mange er godt i gang med å planlegge etterlengtede feriedager. Akkurat nå får Arbeidstilsynet mange spørsmål om regelverket for ferieavvikling.

«Hvem bestemmer egentlig tidspunktet for ferien min?», «og må jeg ta ferie om jeg heller vil jobbe?».

Dette er noe av det folk lurer på når de kontakter Arbeidstilsynet.

Her er de fem vanligste spørsmålene Arbeidstilsynet får om dagen:

Hvem bestemmer når jeg skal ha ferie? 

De fleste virksomheter løser feriespørsmålet ved at ansatte får komme med ønsker om ferietidspunkt, og så forsøker arbeidsgiver så godt som mulig å fordele ferietiden for på best mulig måte ivareta både ønskene fra de ansatte og bedriftens behov. Men lar det seg ikke gjøre å etterkomme alle ferieønskene, er det arbeidsgiver som til slutt må bestemme tidspunktet for din ferie.

Som arbeidstaker har du imidlertid rett til å få lagt minimum tre av ferieukene til hovedferieperioden (1. juni – 30. september) dersom du ønsker det. Du kan også kreve å få avviklet restferien i sammenheng.

Når kan jeg kreve å få vite tidspunktet for ferien min?

Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte tidspunktet for ferien med tillitsvalgt eller deg som arbeidstaker. Dette løses på de fleste arbeidsteder ved at de ansatte melder inn sine ferieønsker, og så tar leder en prat med den eller de som kanskje ikke får ønskene sine oppfylt, for å se om man kan lande på nest beste løsning.

Dersom det ikke er særlige grunner som hindrer det, kan du kreve å få vite tidspunkt for ferien senest to måneder før feriestart.

Hva skjer om jeg ikke blir enig med arbeidsgiver om tidspunkt for ferien?

Kommer du ikke til enighet med arbeidsgiver om tidspunkt innenfor hovedferieperioden, er det arbeidsgiver som har siste ord. Du kan imidlertid kreve å få lagt tre ferieuker til hovedferieperioden, og å ta ut restferie i sammenheng.

Må jeg ta ferie?

Arbeidsgiver må sørge for at ferien blir avviklet, og du som arbeidstaker må ta ut ferie i løpet av året.

Ferie er en viktig del av et helhetlig HMS-arbeid – uthvilte og «oppladede» medarbeidere gir mindre risiko for ulykker, mindre sykefravær, bedre stemning og arbeidsmiljø på jobben og gjør at folk kan stå lenger i jobb. Derfor er det også lovpålagt å avvikle ferie.

All lovbestemt ferie som ikke er avviklet i løpet av ferieåret skal overføres til påfølgende ferieår. Dette gjelder også i de tilfeller der arbeidstaker for eksempel har vært syk over flere år og har mye ferie til gode.

Ferien må tas ut i feriedager, ikke i penger. Det er ikke lov å få utbetalt feriepenger for ferie som ikke er avviklet eller overført til påfølgende ferieår. Dette gjelder også i tilfeller der det er snakk om overføring grunnet arbeidsuførhet eller foreldrepermisjon.

Eneste mulighet for å få ut feriepenger for ferie som ikke er avviklet, er hvis arbeidsforholdet opphører.

Jeg har startet i ny jobb. Har jeg rett til ferie?

Ja, hvis du ikke har avviklet full ferie tidligere i året hos din forrige arbeidsgiver, kan du ta ut ferie hos din nye arbeidsgiver.

For at arbeidsgiver skal kunne kreve at du tar ferie, må du ha opptjent feriepenger forhenværende år hos den eksisterende eller tidligere arbeidsgiveren.

Ferieloven sier at en arbeidstaker skal ha:

  • full ferie (25 virkedager) innen utløpet av samme ferieår hvis du tiltrer senest 30. september i ferieåret
  • tre uker ferie i hovedferieperioden (1. juni–30. september) hvis du tiltrer innen 15. august i ferieåret
  • minst én uke ferie samme år hvis du tiltrer etter 30. september

På arbeidstilsynet.no finner du informasjon om ferie. Se også ferieloven.

Finner du ikke svar på det du lurer på? Da kan du ta kontakt med Arbeidstilsynet