Choice,,Thinking,,Doubt,,Problem,Concept.,Young,Pensive,Thoughtful,Confused,Doubtful
FOTO: Shutterstock

Mellomlederen — skjoldet mellom medarbeiderne og ledelsen

«Dritten i midten», «den i skvis», «balansekunstneren», «budbringeren». Mellomlederen har fått mange betegnelser. Hva vil det egentlig si å være en mellomleder, og hva krever alle av deg? Det å balansere behovet for informasjon og forståelse fra de ansatte, og samtidig lytte til ledelsen og deres avgjørelser, kan ofte være utfordrende for mellomlederen.

Krevende posisjon – Hvordan kan mellomlederen selv påvirke arbeidssituasjonen sin slik at rollen blir minst mulig utfordrende, og hva kan toppledelsen bidra med for å gjøre mellomlederens arbeidshverdag best mulig?, spør Ledernytt.