Leder i FINN jobb, Christopher Ringvold. Foto: Finn.no
Leder i FINN jobb, Christopher Ringvold. Foto: Finn.no

18 prosent nedgang i stillingsmarkedet i andre kvartal

I månedene før sommeren ser vi en nedkjølingstrend i stillingsmarkedet, der volumene gradvis faller tilbake fra rekordhøye nivåer, sier jobbanalytiker og leder i FINN jobb Christopher Ringvold.

Færre stillinger, men fortsatt høy etterspørsel

Antall utlyste stillinger i andre kvartal falt med 18 prosent mot andre kvartal 2022 og fallet tiltar noe fra første kvartal hvor nedgangen var 13 prosent. Dette er tredje kvartal på rad hvor volumet av utlyste stillinger faller. Utviklingen viser en markant endring i etterspørselen etter arbeidskraft, og er et klart tegn på at økonomien kjøles ned. Til tross for et betydelig fall er det fortsatt relativt sett høy etterspørsel etter arbeidskraft, forteller jobbanalytiker og leder i FINN jobb, Christopher Ringvold.

– Sammenligner vi antall utlyste stillinger på FINN jobb i andre kvartal 2023 mot andre kvartal 2019, har vi en økning på hele 19 prosent. I kjølvannet av pandemien hadde vi en eksepsjonelt høy vekst i arbeidsmarkedet, og vi ser nå at markedet faller tilbake til mer bærekraftige nivåer, sier Ringvold.

Det er store geografiske forskjeller i volumutviklingen og det høyeste fallet ser vi i Oslo, hvor volumet faller med hele 26 prosent i andre kvartal i år. På motsatt side av skalaen finner vi Rogaland og Agder hvor volumet faller mer moderat med henholdsvis -11 og -8 prosent. Her er det spesielt bransjene olje og gass og kraft og energi som bidrar til å dempe fallet.

Av de fem største bransjene på landsbasis, er det kun bransjen barn, skole og undervisning som har marginalt flere stillinger i år, målt mot samme kvartal i fjor.

– Det er definitivt bygg og anlegg som har fått den største smellen den siste tiden. Her faller antall utlyste stillinger med 26 prosent i andre kvartal i år, og det er femte kvartal på rad med en volumnedgang for denne sektoren, forteller Ringvold.

Stor økning i antall søknader

At arbeidsmarkedet er i betydelig endring ser vi også på antall søknader per stilling. I andre kvartal ser vi en økning på hele 25 prosent i antall søknader per stilling og dette er tredje kvartal på rad hvor antall søknader per stilling øker. Med andre ord blir det enklere for bedriftene å dekke sitt rekrutteringsbehov, og økt konkurranse om stillingene blant kandidatene som er på jakt etter ny jobb.

– I sum ser vi at presset i arbeidsmarkedet nå avtar, og trolig vil denne trenden fortsette inn i andre halvår i 2023. Stillingsmarkedet var eksepsjonelt sterkt i fjor, etter en ekstrem vekst etter pandemien. Vi har definitivt hatt en supersyklus i stillingsmarkedet, og det er naturlig at volumet faller når økonomien kjøles ned, sier Ringvold.

Sommerjobb er som vanlig det mest populære søket de siste tre månedene inn mot sommeren, og de fem mest brukte søkeordene på FINN jobb er de samme som i fjor. Elektriker og lagermedarbeider er nykommere på listen over mest populære søk.

Se toppliste her: