Administrerende direktør i Lånekassen, Kjetil Moen, tar stolt i mot prisen for å trone årets Traction Offentlig. FOTO: Anders Holm
Administrerende direktør i Lånekassen, Kjetil Moen, tar stolt i mot prisen for å trone årets Traction Offentlig. FOTO: Anders Holm

Hvor stor tillit har det norske folk til offentlige etater?

I den ferske omdømmemålingen «Traction Offentlig» har Lånekassen blitt kåret til den mest pålitelige offentlige etaten, mens Bane NOR havner i bunn. Målingen, gjennomført av Apeland i samarbeid med avisen Alltinget, vurderer omdømmet til 30 ulike offentlige etater og direktorater.

Denne undersøkelsen gir et interessant innblikk i hvordan offentlige etater blir oppfattet av befolkningen.

Et skoleeksempel på tillit

På toppen av listen finner vi Lånekassen, som er den eneste etaten som oppnådde et «svært godt omdømme» i undersøkelsen.

– Utdanning har stor verdi for den enkelte og for samfunnet, og svært mange har studert med støtte fra Lånekassen, forteller en stolt administrerende direktør i Lånekassen, Kjetil Moen.

Lånekassen, ofte omtalt som «studentenes egen bank», har spilt en avgjørende rolle i finansieringen av utdanning for utallige enkeltpersoner.

Dette er en veldig hyggelig tilbakemelding til alle som jobber i Lånekassen

– Vi er glade for at undersøkelsen viser at folk har tillit til at vi løser det viktige samfunnsoppdraget vårt på en god måte, sier Moen.

Resultatet er en hyllest til alle som arbeider i Lånekassen, som gjennom sin stabile og pålitelige tjeneste har bygget opp en betydelig tillit hos befolkningen.

Veien tilbake til tillit

På den andre enden av spekteret finner vi Bane NOR, som har blitt tildelt den tvilsomme æren av å ha det svakeste omdømmet i undersøkelsen.

Dette kan delvis knyttes til utfordringene de har stått overfor, inkludert problemer ved åpningen av Follobanen og driftsstabilitet på jernbanen.

Konstituert konsernsjef i Bane NOR, Henning Bråtebæk, uttalte at de er klar over situasjonen og arbeider hardt for å gjenopprette tilliten.

Forsinkelser, upålitelig og svakheter med ledelse

− Det er selvsagt ikke hyggelig at vi scorer lavt på omdømme. Bane NOR fikk en real smell i forbindelse med åpningen av Follobanen, i tillegg til at det har vært et krevende år for driftsstabilitet på jernbanen, sier Bråtebæk til Alltinget.

Henning Bråtebæk. FOTO: Aksel Jermstad/Bane NOR

Forsinkelser, upålitelig og ledelse er ord som går igjen når respondentene beskriver svakheter hos Bane NOR.

− Vi jobber på for å vinne tilbake tilliten, men er forberedt på at det kan ta litt tid, da det er få «quick-fixes» på jernbanen, dessverre, fortsetter Bråtebæk.

Generell høy tillit til offentlige etater

Totalt sett gir målingen et positivt bilde av tilliten til offentlige etater og direktorater.

Gjennomsnittlig omdømmescore blant de 30 vurderte etatene er 69, noe som indikerer et «godt omdømme».

Undersøkelsen peker også på at etatene scorer bra på viktige omdømmedrivere som kvalitet og etikk.

Ole Christian Apeland, administrerende direktør i Apeland, bemerker imidlertid at flere av etatene har rom for forbedring.

Tillit er en dyrebar ressurs

Etter hans syn kan flere av dem jobbe mer med å demonstrere effektiv ressursutnyttelse og et økt engasjement i klimakampen.

Tillit og omdømme spiller en avgjørende rolle i evnen til å utføre sine oppgaver og levere tjenester til samfunnet. Som disse resultatene viser, er tillit en dyrebar ressurs som må fortjenes og vedlikeholdes over tid.