Trond Eilertsen, administrerende direktør i Computas, synes det er gledelig at både offentlige og private virksomheter i Norge ønsker å ta i bruk kunstig intelligens. FOTO: Computas
Trond Eilertsen, administrerende direktør i Computas, synes det er gledelig at både offentlige og private virksomheter i Norge ønsker å ta i bruk kunstig intelligens. FOTO: Computas

Halvparten av norske bedrifter ønsker å ta i bruk KI, men…

Både offentlige og private sektorer i Norge viser et betydelig ønske om å omfavne kunstig intelligens. Samtidig peker hver fjerde virksomhet på barrierer som fortsatt står i veien for full implementering. Med stadig økende global konkurranse, er det en bekymring at norske bedrifter kan bli hengende etter.

En nylig publisert undersøkelse utført av Norstat har kastet lys over en trend blant norske virksomheter, nemlig en økende interesse for å integrere kunstig intelligens i sine forretningsprosesser.

Bemerkelsesverdig økning 

Rapporten, som er støttet av IT-selskapet Computas, har spurt norske bedrifts- og organisasjonsledere.

Resultatene viser undersøkelsen at hele 50 prosent av respondentene mener det er delvis eller fullstendig viktig å ta i bruk kunstig intelligens.

Dette tilsvarer en bemerkelsesverdig økning fra 32 prosent i en lignende undersøkelse i 2021.

Utviklingen går fort

Trond Eilertsen, administrerende direktør i Computas, uttrykker optimisme over denne utviklingen og påpeker at både offentlig og privat sektor forstår viktigheten av å omfavne KI for å forbli konkurransedyktige.

– Utviklingen går fort. Det er gledelig at ledere i både privat næringsliv og offentlig sektor forstår at de som blir hengende etter her, vil tape i konkurransen med de som lykkes i å ta i bruk KI, sier Eilertsen.

For mange hindringer til å lykkes praksis

Likevel identifiserer rapporten hindringer som fortsatt står i veien for full utrulling av KI-løsninger blant norske virksomheter.

Et funn fra undersøkelsen bekymrer Computas-lederen.

ChatGPT er en KI-drevet språkmodell som er svært populær. FOTO: Unsplash

Blant dem som ønsker å ta i bruk kunstig intelligens, peker hele 59 prosent på mangel på kompetanse som en betydelig barriere.

Videre identifiserer 41 prosent etiske problemstillinger som en bekymring.

Eilertsen bemerker at disse hindringene er gjensidig avhengige av hverandre.

Les også: Hva skjer når kunstig intelligens brukes som saksbehandler?

– Det er fullt mulig å benytte KI idag uten å gå på kompromiss med verken sikkerhet eller etikk. Men det fordrer at man har kompetanse og forståelse for hvordan man unngår fallgruvene, understreker Eilertsen.

Haster med gode rammevilkår 

Blant offentlige virksomheter er det også en utbredt bekymring for mangel på tilrettelegging og retningslinjer fra offentlige etater.

Hele 51 prosent som mener dette setter en stopper for bruken av KI.

Norge har ikke råd til å bli akterutseilt

Eilertsen understreker at det nå haster med å gi offentlig sektor gunstige rammevilkår for innovasjon og effektivisering drevet av KI.

– Vi ønsker reguleringer velkommen, så lenge de er praktisk orienterte og basert på kunnskap fremfor unødvendig frykt og symbolpolitikk. Norge har ikke råd til å bli akterutseilt teknologisk, forklarer Eilertsen avslutningsvis.