Bjarte Lyssand fra CustomerTrends.
Bjarte Lyssand fra CustomerTrends. FOTO: Camilla Haugland

ChatGPT er en avansert «bullshitgenerator»

«Det er mer sannsynlig at det som skrives av ChatGPT er feil enn rett. Ingen ansvarlige selskaper bør derfor bruke systemet i kundeservice».  

REISEBREV #4 FRA CCW I LAS VEGAS

Bjarte Lyssand er senior konsulent, partner i CustomerTrends og leder av Kundeservicepodden. I juni var han i Las Vegas og tok del i verdens største kundekontaktkonferanse CCW.


Dette er budskapet til Timnit Gebru som er initativtaker til «Distributed Artificial Intelligence Research Institute».

«Bullshit in, bullshit out»

Fordi de store språkmodellene henter sin innsikt fra internettet så gjelder følgende «bullshit in, bullshit out».

Det er allment kjent at internettet slik det er i dag er både sexistisk, rasistisk og lite representativt for verden slik den er.

Hun er en av hovedtalerne på verdens største kundekontaktkonferanse i Las Vegas juni 2023, og hennes budskap er tydelig.

Tinmit Gebru. FOTO: Kimberly White/Getty Images TechCrunch

Høyt utdannende menn fra den industrialiserte delen av verden har utviklet internettet og fylt det med innhold siden starten siden midten av 90 tallet.

Når ChatGPT så bruker dette internettet til å presentere og finne løsninger så er sannsynligheten stor for at det den presenterer er feil.

Dette blir ekstra utfordrende når ChatGPT er så dyktig på å presentere løsningen på en troverdig måte.

ChatGPT kan bli en farlig stemme i den offentlige debatten

Det er nettopp dens evne til å lage tekst som er troverdig som er dens store styrke, og årsaken til at den har tatt verden med storm de siste månedene.

ChatGPT finner alltid den sammensetningen av ord som med størst sannsynlighet fremstår naturlig og overbevisende. Helt uten å sjekke om informasjonen faktisk er riktig.   

ChatGPT kan på denne måten bli en farlig stemme i den offentlige debatten nettopp fordi den kun er overbevisende, ikke nødvendigvis rett.