Torkil Vederhus er partisekretær i Miljøpartiet De Grønne. FOTO: MDG
Torkil Vederhus er partisekretær i Miljøpartiet De Grønne. FOTO: MDG

Hva mener MDG om KI, behandlingstid og service?

Kommunevalget nærmer seg med stormskritt, og det er på tide å vurdere hvilke partier som best representerer dine interesser når det kommer til viktige spørsmål som kunstig intelligens, effektivitet i kommunen og kundeservice fra offentlige instanser. Kundeserviceavisen sendt ut fire spørsmål relatert til kundeservice til de forskjellige partiene. 

Det er Torkil Vederhus som har svart på spørsmålene Kundeserviceavisen stilte Miljøpartiet De Grønne.

Hva tenker dere om kunstig intelligens, og trusselen dette utgjør for arbeidsplasser?

Kunstig intelligens vil påvirke samfunnet på veldig mange områder, derfor har vi satt ned et utvalg som følger utviklingen nøye.
Alle får dele på gevinsten fra teknologiske framskritt
Som annen teknologi vil KI påvirke arbeidsplasser. På den ene siden kan noen former for arbeid automatiseres, på den andre siden ser vi at KI-selskaper driver med sosial dumping når de bruker mennesker til å trene opp den kunstige teknologien.
For oss er det viktig å sørge for at alle får dele på gevinsten fra teknologiske framskritt, at alle skal få leve meningsfulle liv og at samfunnet skal ha små forskjeller. Derfor er vi for garantert minsteinntekt og kortere arbeidstid.

Hvordan ønsker dere å regulere KI? 

Vi har heldigvis mye god regulering som er teknologinøytral i Norge, egnet til å beskytte våre barn fra markedsføring, borgeres personvern, sikre sunn konkurranse, unngå diskriminering og ivareta nasjonal sikkerhet.
Alle disse lovene er relevante i møte med kunstig intelligens. Utfordringen er å håndheve disse lovene overfor store selskaper og rask teknologiutvikling.
Derfor mener vi det viktigste nå er å styrke tilsynene og myndighetene slik at lovbrudd faktisk blir straffet, som f.eks. Snapchat som bruker KI til å samle inn data fra barn til markedsføring.

Hva tenker dere om behandlingstid i kommunen? 

KI kan, som automatisering har vist fra før, definitivt bidra til å redusere behandlingstid i kommunen på en rekke områder.
MDG vil at ansatte skal få mulighet til å finne de smarte løsningene som kan gi bedre tjenester i kommunene, ved at staten legger til rette for å bruke språkmodeller og generativ AI uten at data gis bort til amerikanske selskaper.

Hvordan skal deres parti jobbe for å sikre god kundeservice til de som trenger hjelp fra offentlige instanser?

Vi er opptatt av at ansatte som jobber i det offentlige skal få mulighet til å bruke ny teknologi innenfor trygge rammer.
Viktig å fornye oss
Der høyresiden ofte har et snevert fokus på at det offentlige skal effektiviseres gjennom ostehøvelkutt mener vi gevinstene kommer gjennom at ansatte får tillit og kompetanse til å gjøre ting bedre.
Der venstresiden ofte er ensidig opptatt av å beholde det offentlige slik det er, mener vi det er viktig å fornye oss gjennom å organisere oss på nye måter når ny teknologi kommer, slik vi har sett skje i mange andre deler av samfunnet.