Katja Busuttil er kommunikasjonsrådgiver for Venstres Stortingsgruppe. FOTO: Privat
Katja Busuttil er kommunikasjonsrådgiver for Venstres Stortingsgruppe. FOTO: Privat

Hva mener Venstre om KI, behandlingstid og service?

Kommunevalget nærmer seg med stormskritt, og det er på tide å vurdere hvilke partier som best representerer dine interesser når det kommer til viktige spørsmål som kunstig intelligens, effektivitet i kommunen og kundeservice fra offentlige instanser. Kundeserviceavisen sendt ut fire spørsmål relatert til kundeservice til de forskjellige partiene. 

Katja Busuttil har svart på spørsmålene fra Kundeserviceavisen.no.

Hva tenker dere om kunstig intelligens, og trusselen dette utgjør for arbeidsplasser?

Venstre mener at kunstig intelligens med tydelige retningslinjer kan være en ressurs for arbeidsplasser. Utviklingen av kunstig intelligens avhenger av hvordan det reguleres politisk.

Arbeidsplasser må forstå nok om kunstig intelligens til å kunne ta fornuftige beslutninger basert på riktig informasjon. Både kommersielle og ukommersielle verktøy er allerede godt etablert, men mangelen på retningslinjer gjør det vanskelig å kontrollere hvordan disse fungerer og anvendes.

Venstre mener at regjeringen har et ansvar i å følge tempo på utviklingen av kunstig intelligens, og at det haster med å innføre reguleringer.

Hvordan ønsker dere å regulere KI? 

Venstre ønsker et tettere samarbeid med EU, som har kommet godt i gang med regulering av KI, gjennom den vedtatte KI-loven (AI Act). Loven er et godt stykke arbeid som tar hensyn til etiske og sikkerhetsmessige problemstillinger.

Venstre ønsker å følge opp EUs AI-Act, som blant annet vil stille tydeligere krav knyttet til GDPR og personvern.

Tettere samarbeid med EU

Vi ønsker en større satsing på forskningsområde knyttet til kunstig intelligens og legge til rette for at flere universiteter og høyskoler tilbyr utdanningstilbud på området.

Venstre vil sørge for at det tilbys nok plasser innen kunstig intelligens på tvers av fagområder som filosofi, juss og innen naturvitenskapene.

I tillegg må offentlige og private aktører være rustet med oppdatert informasjon om kunstig intelligens.

Hva tenker dere om behandlingstid i kommunen? 

Venstre ønsker en kommune som er serviceinnstilt og som har kunnskapen og kapasiteten til å behandle saker på en god måte.

Dette innebærer at ansatte i kommunen er informerte om endringer som gjelder regulering av kunstig intelligens, og at saksbehandlere får nødvendig kursing.

Per dags dato foreligger det et bredt sett av regler og prinsipper for offentlig sektor, som med videre utvikling og tolkningsarbeid kan anvendes på regler knyttet til kunstig intelligens.

Hvordan skal deres parti jobbe for å sikre god kundeservice til de som trenger hjelp fra offentlige instanser?

Venstre mener at offentlige instanser skal være så nært individet som mulig.

Brukernes behov står i sentrum

Flere og bedre digitale verktøy gjør at vi forventer mer av de offentlige tjenestene når det kommer til medvirkning, automatisering og smidighet.

Venstre vil sørge for at brukernes behov står i sentrum.