Nå kan innsatte ringe hjelpelinjen, når som helst, dersom de trenger en samtalepartner.
Nå kan innsatte ringe hjelpelinjen, når som helst, dersom de trenger en samtalepartner. FOTO: Christian Wangberg/Studio Wangberg

Hjelpelinje for innsatte

Nå kan landets fengselsinnsatte få den støtten de ønsker – 24/7. Kriminalomsorgen Innlandet, Oslo Fengsel og Kriminalomsorgen Region Øst sammen med kirkenes SOS lanserer et prosjekt som gjør deres krisetelefon tilgjengelig døgnet rundt for domfelte og innsatte.

– Dette er et svært spennende prosjekt som vi håper vil oppleves godt for mennesker i en krevende livssituasjon, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Kirkens SOS.

Døgnåpent samtaletilbud

Formålet med avtalen er særlig å forebygge selvmord og gi et døgnåpent samtaletilbud for domfelte og innsatte som er i en særlig sårbar situasjon og kan slite psykisk.

– Vi er veldig glade for dette samarbeidet, forteller en fornøyd Lise Sannerud, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet.

Forebygge selvmord

Et tilbud om en anonym samtalepartner som er tilgjengelig døgnet rundt kan være avgjørende for enkelte i en vanskelig situasjon.

– Det er svært viktig at innsatte som har behov for å snakke om det som er vondt og vanskelig, får mulighet til det. Ofte er det lettere å betro seg til noen anonymt, sier Sannerud.

Les også: Psykologisk trygghet er viktig på jobb

SOS-telefonen besvares av frivillige hos Kirkens SOS, som er landets største døgnåpne krisetjeneste.

Ivareta innsattes mentale helse

Uansett hva de innsatte vil snakke om, vil de bli møtt med respekt og omtanke uavhengig av kjønn, seksuell legning, kulturell, sosial og religiøs bakgrunn.

De frivillige har grundig opplæring og erfaring med mennesker som trenger noen å snakke med.

De som ringer inn vil være helt anonyme, og de som besvarer samtaler har taushetsplikt.

Møtt med respekt og omtanke

– Noen andre europeiske land prøver ut et tilsvarende tilbud, og det er gledelig at kriminalomsorgen i Norge er fokusert på å ivareta innsattes mentale helse, forteller Lasse Heimdal.

I prosjektets startfase blir telefonen betjent på norsk, og i noen tilfeller på engelsk. Det ses allerede nå på hvordan tilbudet i fremtiden også kan inkludere flere språk.