Ved hjelp av folkets nominasjoner skal Kavli i 2023 dele ut 500.000 kroner fordelt på 14 gode, lokale formål. Kampanjen spres i REMA 1000-butikker og gjennom en digital kampanje i Kavli og REMA 1000 sine kanaler. FOTO: Kavli
Ved hjelp av folkets nominasjoner skal Kavli i 2023 dele ut 500.000 kroner fordelt på 14 gode, lokale formål. Kampanjen spres i REMA 1000-butikker og gjennom en digital kampanje i Kavli og REMA 1000 sine kanaler. FOTO: Kavli

Hva er din hjertesak?

Sammen med REMA 1000, skal Kavli i løpet av september dele ut totalt 500 000 kroner til 14 lokale hjertesaker i hele landet. Alle kundene i REMA 1000 får mulighet til å nominere sin hjertesak direkte i butikk ved å scanne en QR-kode. Hjertesaken kan også nomineres gjennom Kavli sine egne sider.

Nå skal 14 lokale hjertesaker landet rundt få 35.000 kroner hver, men først ønsker de folkets forslag.

Skal dele ut 500.000 kroner 

Siden 1962 har Kavli delt ut hele overskuddet til gode formål, gjennom sin eier; Kavlifondet.

– Vi ønsker å løfte frem, hedre og støtte de lokale hjertesakene til folket, sier administrerende direktør i Kavli, Kristine Aasheim.

Skape positive ringvirkninger

Frivillighet og dugnadsånd står sterkt i Norge, og det er mange som står på dag ut og dag inn for å skape positive ringvirkninger i sitt nærområde.

Finn QR-koden! Man kan nominere lag, foreninger, gründere, ildsjeler og andre som gjør en positiv forskjell i lokalmiljøet. Det eneste kriteriet er at nominasjonen må være lokalt forankret. FOTO: Kavli

– Det kan være snakk om et initiativ i ditt område som gjør en forskjell i barn og unges hverdag, en lokal gründer som vil gjøre en forskjell for mennesker eller miljøet der han eller hun bor, eller en ildsjel i idrettsklubben. Det er disse hjertesakene vi etterlyser, sier Aasheim.

Hundrevis av REMA-butikker  

Med på laget har Kavli fått dagligvarekjeden REMA 1000. Slik kan ordet spres i dagligvarebutikker og lokale kriker og kroker over hele Norge.

– Vi er spente på å se hvordan engasjementet blir og hvilke hjertesaker som blir nominert i de ulike lokalområdene, og håper at midlene kan ha stor betydning i disse tider, sier markedsdirektør i Kavli, Gudfinna Traustadottir.

Midlene kan ha stor betydning i disse tider

– Vi synes det er ekstra fint at de som nominerer vinnerformålene får lov til å overrekke gavesjekken sammen med oss i sitt lokalmiljø. Det tror vi kan bety mye for alle parter, fortsetter Traustadottir.

Vanligvis er det Kavlifondet som finner mottakerorganisasjoner og prosjekter.

Nå er det folkets tur til å påvirke hvem som skal motta deler av Kavli sitt overskudd, sammen med en jury.

Kommet mange nominasjoner

Allerede har Kavli mottatt flere hundre nominasjoner fra hele landet.

– Vi ser at det er mange som har behov for økonomisk støtte i år, forteller Aasheim.

Frist for nominasjoner er i uke 39. En egen jury bestående av representanter fra Kavli, Kavlifondet og REMA 1000 vil velge ut vinnerne. FOTO: Kavli

Mange har kjent på at økonomien har blitt trangere den siste tiden.

– Prisene stiger, rentene er høye og flere og flere gode initiativ i lokalsamfunnet får det vanskeligere med å kunne holde tilbudet åpent, fortsetter Aasheim.

Det er særlig en type nominasjoner de ser går igjen.

– Vi ser mange nominere tilbud innenfor mental helse for barn og unge, og andre aktiviteter for vanskeligstilte i samfunnet, sier Aasheim avslutningsvis.