RIchard Sandnes, controller i Oppdal Kommune, er fornøyd med årets plassering i kommunebarometeret. FOTO: Aya Strand
RIchard Sandnes, controller i Oppdal Kommune, er fornøyd med årets plassering i kommunebarometeret. FOTO: Aya Strand

Oppdal er Norges beste kommune

Kommunebarometeret gir en mulighet til å evaluere og sammenligne kommunenes prestasjoner over en rekke sektorer. Resultatene for 2023 er kunngjort, og nok en gang troner Oppdal kommune på toppen.

Hvert år gir Kommunal Rapport ut Kommunebarometeret – en omfattende rangering av norske kommuner basert på en rekke ulike indikatorer og nøkkeltall.

Det er tredje gang siden 2015 at Oppdal kommune har klart å nå toppen av Kommunebarometeret.

Systematisk jobbing og god kontroll

– Vi arbeider systematisk med å nå de målsettinger som kommunestyret har vedtatt, forteller controller i Oppdal kommune Richard Sandnes.

Dette systematiske arbeidet har bidratt til kommunen presterer godt innenfor mange tjenesteområder.

– Planverket vårt er solid og gjennomgående i den forstand at det som legges som føringer i kommuneplaner kommer til uttrykk i virksomhetsplanene våre, sier Sandnes.

Jevne arbeidet som bærer frukt

– I tillegg har vi gode kontrollsystemer som sikrer av avvik fra planer og budsjett hurtig blir identifisert og korrigert, forklarer han videre.

Han påpeker også viktigheten med et godt samarbeid mellom kommunen og politisk ledelse.

God kultur internt

– Det er en god kultur i organisasjonen. Dette kommer til uttrykk i at ledere og ansatte forholder seg til de planer, mål og rammer som er gitt dem og arbeider bevisst for å levere innenfor disse, forteller Sandnes.

Han trekker frem det jevne arbeidet som en viktig funksjon for suksessen.

– Det er nok det jevne arbeidet som bærer frukter her. Kanskje kan vi trekke frem et stabil lederkorps som viktig for suksessen, forklarer han videre.

Imponerende raskt levert av kommune-Norge

– Det har over tid vært satset og bygget opp under lederne våre, og disse har kunnet gjennomføre tiltak som det har tatt noe tid å se gevinster av, sier Sandnes.

Han kan vise til tall som understreker den gode kulturen.

– Gevinstene er gode tjenester noe vi får bekreftet i de årlige brukerundersøkelser vi gjennomfører. Medarbeiderundersøkelsene viser at ansatte stort sett er mer fornøyde enn gjennomsnittet i norske kommuner, forklarer Sandnes.

Service og kvalitet i fokus

Oppdal kommune er en god kommune å vokse opp i.

Service er også et område hvor Oppdal kommune har utmerket seg.

Kommunen yter service på flere nivåer, inkludert døgnkontinuerlig vakttelefon for vann og avløp, servicekontor for tildeling av helse- og velferdstjenester, og bruk av apper for kommunikasjon mellom foreldre og skole.

De ansatte som møter brukerne i hverdagen som er nøkkelen

Denne omfattende tilnærmingen til service har bidratt til å gi rask og effektiv støtte til innbyggerne.

Oppdal utmerker seg også innen flere områder som grunnskole, helse, klima og natur, og saksbehandling.

Disse resultatene kommer av målrettet arbeid og en kultur som vektlegger kvalitet og service.

– Det er de ansatte som møter brukerne i hverdagen som er nøkkelen til opplevd kvalitet over tid. De skaper gode tjenester for innbyggerne hver eneste dag. Det står respekt av det arbeidet de gjør, forteller Sandnes avslutningsvis.