Jan Adriaensen, leder i YTF avd. Oslo og Akershus. FOTO: YTF
Jan Adriaensen, leder i YTF avd. Oslo og Akershus. FOTO: YTF

Prisen får ikke flere til å reise kollektivt

– Det er ikke en hundrelapp fra eller til på prisen på månedskort som får flere til å reise kollektivt. Vi må slutte å bare snakke om pris og begynne å snakke mer om fremkommelighet og pålitelighet, sier Jan Adriaensen, leder i Yrkestrafikkforbundet region Oslo og Akershus.

Fremkommelighet er viktigere enn billigere billetter, sier bussjåførene.

Drukner i kø

– All erfaring tilsier at det er frekvens, fremkommelighet og punktlighet som er viktigst for å at folk skal la bilen stå. Særlig gjelder dette for pendlerne, forteller Adriaensen.

Han er oppgitt over fokuset som har vært rundt kollektivtrafikk i valgkampen.

– For pendlere er ikke pris det viktigste. Likevel virker det som pris er alt politikerne snakker om i valgkampen, forklarer Adriaensen.

Bussene må slippe køen

Skal politikerne nå målet om at flere skal velge kollektivt, hjelper det ikke med flere busser og lavere priser.

– Bussene må slippe køen, sier leder i Yrkestrafikkforbundet avdeling Østfold, Jan Larsen.

Jan Larsen sier det er vel og bra med lave priser og hyppigere avganger, men det er ikke det som får folk til å parkere bilen og velge å ta bussen til jobb.

– Hvis du begynner på jobb kl. 8 og ikke vet om du er fremme 8 eller 9, så kan man like godt ta bilen, forklarer han videre.

Elbilene ut av kollektivfeltet

– Skal vi få flere på buss og bane må vi ta tak i de utfordringene passasjerene opplever i hverdagen, sier Adriansen.

– I de mest sentrumsnære bydelene i Oslo går det alltid en buss, trikk eller bane, men vi kan ikke bare ta utgangspunkt i Oslo sentrum, fortsetter Adriansen.

Leder i YTF avd. Østfold Jan Larsen (midten) inviterte fylkesordførerkandidatene Thor Hals (H), Sindre Martinsen-Evje (Ap) med på busstur gjennom Moss i rushet for å vise køutfordringene. FOTO: YTF

Adriaensen ønsker helst å få elbilene ut av kollektivfeltet, eller i det minste å innføre krav om at elbiler må ha passasjerer for å bruke kollektivfeltet hele døgnet i hele Oslo og Akershus.

Forsinkede busser inn til byen, gir forsinkede busser ut av byen

– Det har blitt så mange elbiler på veiene at kollektivfeltene på innfartsårene til Oslo har blitt elbilfelter. Ved den minste ulykke eller stopp av en bil er det full stans for bussene. Forsinkede busser inn til byen, gir forsinkede busser ut av byen, sier han.

Dette er bare ett av tiltakene Adriaensen foreslår. Han peker på flere.

– Vi må få kollektivfelt på de større veiene som leder inn mot motorveiene. Min oppfordring til politikerne er å ta noen av pengene som brukes på billigere månedskort og bruke dem på å få bussene frem, sier lederen i YTF region Oslo og Akershus.

Forslag til forbedringer

På kort sikt mener Larsen at å stenge utvalgte veier for gjennomkjøring vil være en god løsning.

– Det eneste måten på kort sikt som sørger for at bussene kommer frem, er å legge opp traseer slik at enkelte veier stenges for gjennomkjøring med automatbom slik at bare bussene får kjøre gjennom, samt kollektivfelt der dette er mulig. Først da vil det være mulig for bussene å kjøre tilnærmet køfritt.

Prioritere kollektivtrafikk

– Vi må også få på plass lysregulering som prioriterer kollektivtrafikk og omlegging av fotgjengeroverganger der dette bidrar til økning av kø, fortsetter han.

Han er opptatt av at en permanent løsning på problemet vil kreve tett samarbeid mellom partene.

IKEA legger ned gratisbussen

– Kommunale veier, fylkeskommunale veier, og riksveier forvaltes av henholdsvis kommune, fylkeskommune og Statens veivesen. Dette byr på tidvis store utfordringer, særlig med tanke på å få til enhetlige veiplaner og fremkommelighet for busstrafikken. De ulike eierne må snakke sammen, sier Larsen.

Dersom flere skal velge å reise kollektivt håper Larsen at de med den politiske makten vil sette seg ned sammen med representanter fra yrkestrafikkforbundet og jobber for bedre løsninger.

– Jeg forventer at de som skal styre de neste fire årene setter seg ned sammen med oss og finner løsninger. Alle ønsker at flere skal velge kollektivt, men da må vi gjøre det som virker, sier Jan Larsen i Østfold YTF.