– Regelverket for føring av personallister er ikke komplisert, så dette bør alle virksomhetene i bransjen klare å følge, sier avdelingsdirektør Erik Nilsen i Skatteetaten.
– Hos noen er det snakk om en blanding av slurvefeil og manglende kunnskap, mens et mindretall ikke forholder seg til regelverket, sier Avdelingsdirektør i Skatteetaten, Erik Nilsen. FOTO: Skatteetaten

Fant feil hos over halvparten av kontrollerte utesteder i Oslo

Skatteetaten har kontrollert 48 serveringssteder i Oslo. Det ble avdekket brudd på regelverket hos 31 av dem. 

I starten av september gjennomførte Skatteetaten personallistekontroller hos 48 virksomheter i serveringsbransjen i Oslo. Hos fem av stedene ble det også utført kassakontroll. 31 av stedene hadde feil med personallistene. Disse virksomhetene risikerer totalt gebyr på inntil 350.000 kroner. Tre av de fem virksomhetene som det ble utført kassakontroll hos, fulgte ikke regelverket.

Ikke fornøyd
Skatteetaten er ikke fornøyd med det som ble avdekket i kontrollene.

– Regelverket for føring av personallister er ikke komplisert og har eksistert siden 2014, så dette bør alle virksomhetene i bransjen klare å følge. Hos noen er det snakk om en blanding av slurvefeil og manglende kunnskap, mens et mindretall ikke forholder seg til regelverket. Vi ser at der vi finner grove og bevisste brudd på personallisteregelverket, der finner vi ofte flere regelverksbrudd. Det kan derfor være aktuelt med utvidede kontroller mot noen av virksomhetene, sier avdelingsdirektør Erik Nilsen i Skatteetaten.

En del av kontrollene bestod også i å veilede virksomhetene om regelverket. Et positivt funn var at veldig mange har digitale systemer for føring av personallister, men at manglende kompetanse på bruken av systemet fører til feil på personallistene.

– Jeg vil derfor sterkt oppfordre serveringsstedene til å få bedre orden på dette, slik at de lett kan presentere personallisten for oss neste gang vi kommer på kontroll, sier Nilsen.

Samarbeid med Næringsetaten
Resultatene fra kontrollene blir også delt med Næringsetaten i Oslo kommune.

– Vi har samarbeidet med Skatteetaten i utplukket av objekter til kontrollene. Resultatet av kontrollene vil sendes Næringsetaten i etterkant for oppfølging etter meldeplikten i serverings- og alkoholloven. Ved grove brudd på skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen kan tilbakekall av serveringsbevilling og/eller inndragninger av skjenkebevilling være aktuelt, sier etatsdirektør Britha Røkenes i Næringsetaten.

Sikret manglende betalt skatt
I tillegg til personallistekontrollene, var også medarbeidere fra innkreving i Skatteetaten ute hos noen steder som skyldte skatt og avgift. Dette for å sikre pant for ubetalte skatte- og avgiftskrav, ved å igangsette en utleggsforretning på stedet. Medarbeiderne fra innkreving opprettet også en dialog med daglig leder på de ulike serveringsstedene med oppfordring om å betale. Som følge av dette ble det innbetalt ca. 1,5 millioner kroner i skyldig skatt og avgift.

—–

Fakta personallister 

Serveringssteder, catering, frisørvirksomhet og skjønnhetspleiere samt bilverksteder og bilpleievirksomheter må føre personallister. En personalliste er en liste over alle som arbeider i virksomheten, inkludert ulønnet og innleid personale, og skal vise når de starter og avslutter arbeidsdagen. Listen skal føres på arbeidsplassen, og skal være tilgjengelig for kontroll i virksomhetens åpningstid.

Feil ved personallistene fører til gebyr. Gebyret for mangler med personallisten er 10 rettsgebyr for første overtredelse, og 20 rettsgebyr ved gjentakelse innen 12 måneder. I tillegg kommer 2 rettsgebyr for hver person som mangler i listen ved kontroll. Ett rettsgebyr er i 2023 kr 1.243.

Les mer om personallister på skatteetaten.no/personalliste