Oslo team & Obaid: f.v: Arjun Bhatt, Lise Sværi, Obaid Saleem (gründer av Investorweb) & Jørgen Riiser. FOTO: Ymir Labs
Oslo team & Obaid: f.v: Arjun Bhatt, Lise Sværi, Obaid Saleem (gründer av Investorweb) & Jørgen Riiser. FOTO: Ymir Labs

Kundeservice i tidligfase-selskaper: En nøkkel til suksess

Ymir Labs, et globalt startup-studio med base i Oslo, deler innsikt med Kundeserviceavisen og forklarer hvorfor kundeservice kan være forskjellen mellom suksess og fiasko for tidligfase selskaper.

52% av alle nystartede bedrifter i Norge konkurs i løpet av sitt første leveår. En sentral grunn til dette er mangel på et tilfredsstillende marked for produktet.

For å kompensere for denne risikoen, anbefaler Ymir Labs at startups fokuserer på kundeservice fra starten.

Hvorfor kundeservice er kritisk

I en verden der konkurransen er tøff og marginene er små, er fokus på kundeservice ikke bare smart – det er essensielt.

– Det viktigste tipset er å snakke med kundene sine – helst så tidlig som mulig, forteller CEO i selskapet, Jørgen Riiser.

Ymir Labs åpnet akkurat kontorer i London. Her er deler av deres UK og Oslo team. f.v: Lise Sværi, Jonty Doke, Jørgen Riiser, Jenil Malavia & Jacques Louw. FOTO: Ymir Labs

Han forteller videre at det er mange forskjellige måter å gjøre dette på.

– Det finnes mange måter å involvere kunder fra starten av, enten det er gjennom researchintervjuer, spørreundersøkelser eller fokusgrupper.

Ikke nok fokus på kundeinteraksjon

Ymir Labs observerer at mange gründere likevel er for produkt-fokuserte i den tidlige fasen.

De tilbringer flere år på produktutvikling, mens gir ikke nok fokus til kundeinteraksjon.

For å kompensere for denne risikoen, anbefaler Ymir Labs at startups fokuserer på kundeservice fra starten.

Hvordan kan du få bedre kundeservice?

For Ymir Labs, innebærer god kundeservice rask respons på kundehenvendelser, løsning av problemer og utfordringer så raskt som mulig, og regelmessig måling av kundetilfredshet.

Preboarding før onboarding

De mener at å prioritere kundeservice handler ikke bare om etter-salgsstøtte, men å involvere kundene i selve utviklingsprosessen.

Ymir Labs som holder intern workshop i London. FOTO: Ymir Labs

– For oss handler det ikke bare om å kunne tilby god kundeservice, men om å ta med kundene inn i utviklingsfasen og skape et produkt som de faktisk har behov for og kommer til å bruke i lang tid fremover, forteller Riiser.

Skape et produkt som det faktisk er behov for

Han oppfordrer også tidligfase-selskaper å ringe direkte til sluttbrukeren og høre deres tanker.

– Et annet tips er å ikke være redd for å være for “på”. Ring kundene dine, spør de om tilbakemeldinger og finn ut hvordan dere sammen kan skape det produktet som kunden har behov for, sier han avslutningsvis.