Skjermbilde 2023-09-21 kl. 15.11.09

Nordmenn lader mye

Vi omgir oss med stadig flere bruksgjenstander i hverdagen som behøver jevnlig lading. I en undersøkelse gjennomført av Kantar i forbindelse med Brannvernuka 2023, kommer det frem at norske husholdninger i snitt har 12 ladere, for alt fra mobiltelefoner og nettbrett, til el-sparkesykler og verktøy. Det store omfanget viser med all tydelighet hvor viktig det er å ha et bevisst forhold til hvor og hvordan du lader.

– Mange nordmenn har et stort antall batteridrevne enheter i daglig bruk i hjemmet og på hytta. Vi blir derfor ikke overrasket om det reelle antallet ladere er høyere enn det undersøkelsen viser, sier administrerende direktør i Brannvernforeningen, Rolf Søtorp, og fortsetter;

– Med så mange ladere og enheter som bruker batteri, er det helt avgjørende at man har et bevisst forhold til hva som kan skape potensielt farlige situasjoner i hjemmet. Skader i utstyret eller feil bruk kan resultere i branntilløp eller brann. Ladevettreglene, som ble lansert i 2021, gir god veiledning til hvordan du kan lade tingene dine på en trygg og forsvarlig måte.

Batterier er spesielt utsatt

Branningeniør i forsikringsselskapet If, Anders Rørvik Ellingbø, forteller at en lader eller et batteri som er skadet, ikke skal brukes. Ellingbø leder skadeforebyggende avdeling, og har sett mange eksempler på branntilløp og branner i skadet elektrisk utstyr.

Om det er misfarging eller sprekker ved kontaktene, batteriet har fått slag mot seg, eller at det begynner å bule eller bli unormalt varmt, er det viktig å ta affære raskt.

– Et skadet batteri kan utvikle farlige gasser, og i verste fall føre til brann. Energirike litium-ionbatterier, som brukes i de fleste oppladbare enhetene vi bruker i hverdagen, er dessuten mer utsatt for brannutvikling enn mindre energirike batterityper, forklarer han.

Altfor få gjennomfører brannøvelse

Som en del av Brannvernuka oppfordres alle til å gjennomføre brannøvelse i hjemmet. Undersøkelsen viser at kun 13 prosent har gjennomført brannøvelse der de bor i løpet av de siste 12 månedene. Johan Marius Ly, avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, synes disse tallene er lave.

– Én ting er å vite hva man skal gjøre for å unngå at det i det hele tatt begynner å brenne. Noe annet – og minst like viktig – er å vite hva man gjør hvis det likevel skulle skje. En brannøvelse behøver ikke være veldig komplisert. En god start er å prate sammen rundt middagsbordet om hva som kan starte en brann i hjemmet, hvordan det kan unngås, og hva vi bør gjøre hvis det skulle skje, sier Johan Marius Ly, og avslutter;

– All erfaring viser at øvelse gjør mester, så om du også benytter anledningen til å teste evakuering gjennom rømningsvei og brannstige, vil du være bedre rustet dersom uhellet først skulle være ute.

Ladevettreglene

  • Lad i rom med røykvarsler
  • Lad når du er våken og til stede
  • Les og følg produsentens bruksanvisning
  • Bruk helst original lader
  • Lad på et underlag som ikke lett kan brenne
  • Ikke lad i senga
  • Ikke lad i korridor eller i trapperom. De må kunne brukes som fluktvei ved brann
  • Bytt ut skadet utstyr
  • Stopp lading dersom det kommer lyder, lukter eller blir unormalt varmt
  • Ved røyk og flammer, ring brannvesenet på 110


Ladevettreglene er utarbeidet av Brannvernforeningen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og forsikringsselskapet If, og ble lansert i forbindelse med Brannvernuka 2021.

Om Brannvernuka:

Brannvernuka arrangeres i uke 38 hvert år, som en uke med ekstra fokus på brannsikkerhet i Norge. Formålet er å bevisstgjøre alle om brannfaren i en tid på året da antall boligbranner vanligvis øker. Brannvernuka er et samarbeid mellom Brannvernforeningen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og forsikringsselskapet If.

Les mer om Brannvernuka på: https://brannvernforeningen.no/aktuelt/kampanjer/brannvernuka

Les mer om Ladevettreglene på:

https://brannvernforeningen.no/aktuelt/kampanjer/ladevettreglene

Info om undersøkelsen:

Tallene kommer frem i en fersk undersøkelse gjennomført av Kantar Media i juli 2023, på vegne av Brannvernforeningen, DSB og If.