En kontrollør fra Skatteetaten gransker personallister på et utested i Oslo.
En kontrollør fra Skatteetaten gransker personallister på et utested i Oslo. FOTO: Skatteetaten

Over halvparten av kontrollerte utesteder hadde regelbrudd

Skatteetaten har kontrollert 48 serveringssteder i Oslo. Det ble avdekket brudd på regelverket hos 31 av dem. Nå risikerer disse virksomhetene totalt gebyr på inntil 350.000 kroner. 

Nylig avdekket Skatteetaten feil i regelverkoppfølging hos over halvparten av serveringsstedene de kontrollerte i Oslo.

Av 48 kontrollerte virksomheter, hadde 31 av dem feil med personallistene.

Tre av fem virksomheter som ble underlagt kassakontroll, hadde også feil.

Skatteetaten er ikke fornøyd

– Regelverket for føring av personallister er ikke komplisert og har eksistert siden 2014, så dette bør alle virksomhetene i bransjen klare å følge, sier Erik Nilsen, avdelingsdirektør i Skatteetaten.

Feilene varierte i alvorlighetsgrad, fra manglende personallister til bevisste brudd på regelverk.

– Hos noen er det snakk om en blanding av slurvefeil og manglende kunnskap, mens et mindretall ikke forholder seg til regelverket, forklarer Nilsen.

– Regelverket for føring av personallister er ikke komplisert, så dette bør alle virksomhetene i bransjen klare å følge, sier avdelingsdirektør Erik Nilsen i Skatteetaten. FOTO: Skatteetaten

Han forklarer så videre at de stedene de finner grove og bevisste brudd på personallisteregelverket, der finner de ofte flere andre regelverksbrudd.

Skatteetaten er klare på at det er uakseptabelt.

– Det kan derfor være aktuelt med utvidede kontroller mot noen av virksomhetene, utdyper Nilsen.

Digitale systemer for å føre timer

Ordningen med personallister er ikke komplisert og har eksistert siden 2014. FOTO: Skatteetaten

Selv om mange serveringssteder nå bruker digitale systemer for føring av personallister, viser kontrollen at det fremdeles er et behov for opplæring og veiledning.

– Manglende kompetanse på bruken av systemet fører til feil på personallistene, understreker Nilsen.

Han syns likevel det er positivt at de bruker digitale systemer, men anbefaler å få bedre orden på dette.

– Jeg vil sterkt oppfordre serveringsstedene til å få bedre orden på dette, slik at de lett kan presentere personallisten for oss neste gang vi kommer på kontroll, sier Nilsen.

Sikret manglende betalt skatt

I tillegg til personallistekontrollene, var også medarbeidere fra innkreving i Skatteetaten ute hos noen steder som skyldte skatt og avgifter.

Dette for å sikre pant for ubetalte skatte- og avgiftskrav, ved å igangsette en utleggsforretning på stedet.

«Skatteetaten» sender falske meldinger

Som et resultat av dette, ble det innbetalt ca. 1,5 millioner kroner i skyldig skatt og avgift.

Medarbeiderne fra innkreving opprettet også en dialog med daglig leder på de ulike serveringsstedene med oppfordring om å betale.

Bekymrende trend

Skatteetatens kontroll av serveringssteder i Oslo avslører en bekymrende trend.

Over halvparten av de kontrollerte virksomhetene hadde brudd på personallisteregelverket.

Dette påpeker ikke bare mangler i hvordan virksomhetene drives, men også potensielle risikoer for skatteunndragelse og svart arbeid.

Ser alvorlig på bruddene

Tilsynsmyndighetene ser alvorlig på disse bruddene og planlegger ytterligere tiltak, inkludert potensielle gebyrer.

For bransjen som helhet understreker dette behovet for økt oppmerksomhet på regelverk og kontrollrutiner.