Elisabeth Skarsbø Moen er direktør for samfunnskontakt og kommunikasjon i Ruter.
Elisabeth Skarsbø Moen er direktør for samfunnskontakt og kommunikasjon i Ruter.

Ruter har aldri tjent penger på billettkontrollen

– Ruter har aldri tjent penger på billettkontrollen. Det er ikke, og har aldri vært, noe mål, forteller Elisabeth Skarsbø Moen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Ruter.

Avisa Oslo har 2. oktober en stor sak om at Ruter har tapt 36,9 millioner kroner på billettkontroller i 2023.

– Hvis regnestykket hadde vært så enkelt som det fremstilles av Avisa Oslo hadde vi selvfølgelig aldri gjennomført billettkontroll, forteller Moen.

Store tap for kollektivtrafikken

Billettkontroll har hittil i år kostet Ruter 98 millioner kroner, og i gebyrer har de fått inn 61,6 millioner kroner.

– Men det blir for lett å si vi har tapt 36,9 millioner kroner, sier Moen.

Hun forklarer at billettkontrollen har en preventiv funksjon, og sikrer at de som reiser med Ruter betaler for den tjenesten de bruker, noe som for 2023 vil være i underkant av fem milliarder kroner.

Under pandemien ble billettkontrollen innstilt av smittevernhensyn.

Dette ble et tydelig bevis på effekten av manglende kontroll.

– Veldig mange lot være å betale billett når de måtte reise kollektivt, noe som resulterte i store tap for kollektivtrafikken, forklarer Moen.

Kartlegging

I dag er det slik at 1 av 10 ikke betaler for billetten når de reiser kollektivt.

– Det er umulig å gjette hva dette tallet hadde vært hvis det ikke var risiko for å bli kontrollert, forteller Moen.

Illustrasjonsbilder av billettkontroll for Ruter. FOTO: Fartein Rudjord

Hun sammenligner det på samme måte som at vi ikke vet hvor mange som ville kjørt for fort hvis politiet ikke hadde fartskontroller eller hvor stort svinn dagligvarebransjen hadde hatt om de ikke hadde kassafunksjon og stikkprøvekontroller.

1 av 10 betaler ikke for billett 

Billettkontrollen er et godt og billig virkemiddel som bidrar til at flere betaler for den tjenesten de bruker.

– Billettinntektene er helt avgjørende for kollektivtrafikken, og gir oss, sammen med tilskudd fra det offentlige, muskler til å drifte og videreutvikle kollektivtilbudet, sier Moen avslutningsvis.