Nye krav: Fra sommeren 2025 blir mobiler mer klima- og miljøvennlige. Foto: Aase Marie Lund Evensen, Miljødirektoratet.
Nye krav: Fra sommeren 2025 blir mobiler mer klima- og miljøvennlige. Foto: Aase Marie Lund Evensen, Miljødirektoratet.

Mobilen din skal tåle flere fall i bakken

Nå kommer mange krav til sirkulær og bærekraftig design for mobiltelefoner og nettbrett. Blant annet skal mobiltelefoner tåle å falle i bakken flere ganger uten å bli ødelagt.

En revolusjon kommer innenfor mobil- og nettbrettverdenen.

Fra sommeren 2025 kan kundene forvente at deres mobiltelefoner og nettbrett blir mer miljøvennlige, holdbare, og ikke minst, tåler et fall eller to.

Tvinges til å kjøpe ny telefon

– Målet med de nye kravene er at mobilene og nettbrettene våre skal få lengre levetid og bli lettere å reparere, sier Anne-Marie Vikla, avdelingsdirektør i miljøgift- og tilsynsavdelingen i Miljødirektoratet.

I dag tvinges vi ofte til å kjøpe ny telefon hvis en liten del blir ødelagt, noe som får stor negativ påvirkning på klima og miljø.

Lengre levetid og redusert avfall

– De kommende kravene fra EU er et viktig steg i retning av en mer sirkulær økonomi på dette feltet, sier utdyper Vikla.

EU er nå enige om krav for mobiltelefoner og nettbrett som skal fokusere på å lage energieffektive, holdbare produkter som reduserer miljøbelastningen, samtidig som de er designet

Anne-Marie Vikla, miljøgift- og tilsynsavdelingen i Miljødirektoratet.

for enkel reparasjon, gjenbruk og ressursutnyttelse.

Målet er lengre levetid for produkter og redusert avfall.

Kravene vil gjelde for mobiltelefoner og nettbrett som settes på markedet fra 20. juni 2025.

Det overordnede målet er en grønnere og mer forbrukervennlig fremtid for alle mobil- og nettbrettbrukere.

Dette steg fremover kommer som en del av Europakommisjonens forslag til ny økodesignforordning, som i fremtiden kan omfatte mange flere produkter.

Flere produkter skal bli bærekraftige

Et viktig tiltak for å sikre mer sirkulære og bærekraftige produkter er Europakommisjonens forslag til ny økodesignforordning, som vil erstatte dagens økodesigndirektiv.

– Økodesignforordningen blir en viktig ramme i årene framover. Den vil gjøre det mulig å stille strengere krav til at produkter skal være miljømessig bærekraftige og være designet for en sirkulær økonomi, forteller Vikla.

EU har vedtatt krav til økodesign for smarttelefoner, mobiltelefoner som ikke er smarttelefoner, trådløse telefoner og nettbrett under økodesigndirektivet.

– Vanskelig og uklart språk i det offentlige kan være alvorlig

– På sikt vil dette kunne gjelde veldig mange produkter. Flere produkter skal kunne brukes lenger, repareres enklere, ombrukes og materialgjenvinnes, utdyper Vikla.

Hvis regelverket blir vurdert som EØS-relevant, blir kravene også gjeldende i Norge.

Kravene vil gjelde for mobiltelefoner og nettbrett som produseres fra 20. juni 2025.

Samtidig med de nye økodesignkravene har EU også kommet med nye energimerkekrav til mobiltelefoner og nettbrett.

Økodesigndirektivet

Økodesigndirektivet er sammen med energimerkeforordningen virkemidler for å redusere energirelaterte produkters energibruk og miljøbelastning i hele deres livssyklus, og gi forbrukeren mulighet til å velge de mest energi- og ressurseffektive produktene på markedet.

Produsenter og importører stilles nå med strengere informasjonskrav, som inkluderer detaljer om batterilevetid, gjenbrukspotensial for produkter, og tilgjengelige online brukermanualer.

Det blir også satt spesifikke produktkrav som omfatter tilgjengelighet av reservedeler, kriterier for reparasjon, og standarder for produktets holdbarhet og demonteringsprosedyrer.

Sikter mot en mer bærekraftig og sirkulær økonomi

Dette tiltaket sikter mot en mer bærekraftig og sirkulær økonomi i elektronikksektoren.

Økodesignforordningen fra EU foreslår bærekraftskrav knyttet til produktets holdbarhet, energi- og ressurseffektivitet, samt flere aspekter av gjenbruk og miljøpåvirkning.

Målet er å fremme produkter som er holdbare, pålitelige og har minimal miljøbelastning.

For forbrukerne betyr dette potensielt lengre livsløp for deres dyrebare enheter, mindre avfall og et viktig skritt mot en bærekraftig fremtid.

Hvor lenge lever mobilen min i dag?

  • Nordmenn bruker i gjennomsnitt en mobiltelefon i 3-4 år.
  • I Norge ble det i 2020 solgt 1,6 millioner mobiltelefoner og 514 000 nettbrett.
  • I EU ble det i samme periode solgt om lag 150 millioner mobiltelefoner og nesten 24 millioner nettbrett.