Vigdis Mathisen, leder i Finansforbundet. FOTO: Sverre Chr. Jarild
Vigdis Mathisen, leder i Finansforbundet. FOTO: Sverre Chr. Jarild

Staten satser på kunstig intelligens

– Vi er glade for at regjeringen nå setter av 1 milliard over de neste 5 årene til forskning på kunstig intelligens og digital teknologi, sier Finansforbundets leder Vigdis Mathisen.

– Det er liten tvil om at kunstig intelligens vil ha enorm påvirkning på arbeidslivet, sier Mathisen.

85% av norske banker og forsikringsselskaper bruker KI-teknologi hver eneste dag

Ifølge Finansforbundets rapport om bruken av kunstig intelligens (2022), bruker 85% av norske banker og forsikringsselskaper bruker KI-teknologi hver eneste dag.

– Vi er derfor positive til at regjeringen nå prioriterer forskning på området, forteller Mathisen.

Vi har tidligere etterlyst myndighetenes fokus på hvilke konsekvenser økt bruk av kunstig intelligens har på næringslivet og samfunnet for øvrig.

– Dette også bør innebære å se på hvilke konsekvenser disse teknologiene har på arbeidslivet, utdyper Mathisen.

Midlene skal fordeles av Forskningsrådet.

Satsingen skal gjelde tre hovedområder 

Kunnskapsdepartementet opplyser at satsingen gjelder følgende tre hovedområder:

  • Forskning på KI-teknologier
  • Forskning på hvordan KI-teknologier kan brukes innenfor næringslivet, offentlig sektor, og innenfor ulike akademiske områder
  • Forskning på konsekvensene av KI på samfunnet, herunder etikk, tillit, personvern, demokrati og rettsikkerhet.

Regjeringen legger opp til dyrere billettpriser og et dårligere kollektivtilbud

– Vi merker oss spesielt det siste området. Forskning på hvilke konsekvenser økt bruk av kunstig intelligens vil ha på samfunnet, deriblant arbeidslivet, er et svært viktig arbeid, sier Mathisen.

Avslutningsvis påpeker hun at arbeidet med regulering av kunstig intelligens må bli prioritert.