Antall kollektivreiser ble halvert under pandemien, men folk har gradvis vendt tilbake.
Antall kollektivreiser ble halvert under pandemien, men folk har gradvis vendt tilbake. FOTO: Fartein Rudjord

Nå reiser vi sammen igjen

Siden mars 2022 har målet vært å få passasjerene tilbake til kollektivtrafikken, og nå reiser like mange sammen igjen i Oslo og Akershus som for fire år siden.

I september var det 30,6 millioner påstigende totalt i Ruters område, en økning på 7,3 prosent fra samme periode i fjor.

Dette innebærer at passasjertallene for september er tilbake på samme nivå som i 2019, siste normalår før pandemien.

– Takket være våre eiere har vi klart å opprettholde et stabilt tilbud gjennom krevende år. Vi jobber videre slik at vi kan reise sammen, grønt og bærekraftig, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

251,6 millioner påstigninger i Ruters område

Antall kollektivreiser ble halvert under pandemien, men folk har gradvis vendt tilbake.

Veksten de siste månedene har særlig kommet i rushtid, og kan knyttes til noe avtagende bruk av hjemmekontor.

Sirin Hellvin Stav (MDG), byråd for miljø- og samferdsel, er fornøyd med statistikken. FOTO: Sturlason

Hittil i år er det 251,6 millioner påstigninger i Ruters område, en økning på 16,1 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Folk har gradvis vendt tilbake

– Dette er utrolig hyggelige tall. De siste årene har byrådet gjentatte ganger lagt penger på bordet både for å sikre et godt tilbud og for å redusere prisene, og det er fruktene av dette vi ser nå, sier Sirin Hellvin Stav (MDG), byråd for miljø- og samferdsel.

Regjeringen legger opp til dyrere billettpriser og et dårligere kollektivtilbud

– Det viser at det er mulig å vinne tilbake de kollektivreisende hvis man er villig til å satse på et bedre og billigere kollektivtilbud, utdyper Stav.

Satsing gir resultater

Bernt Reitan Jenssen. FOTO: Thomas T. Kleiven/ Spekter.

Befolkningsvekst og styrking av tilbudet tilsier egentlig at det burde være åtte prosent flere påstigninger nå, sammenlignet med 2019.

– Uten pandemien ville vi holdt tritt med befolkningsveksten, og bilen ville ikke ha tatt markedsandeler på samme måte, sier Bernt Reitan Jenssen.

Fortsetter satsingen på kollektivtrafikk, sykkel og gange

Jenssen, administerende direktør i Ruter, understreker at dette ikke er en grunn til å hvile på sine laurbær.

– Fremover er det viktig at eierne våre og staten fortsetter satsingen på kollektivtrafikk, sykkel og gange, for at vi skal komme tilbake dit vi skulle ha vært, fortsetter Bernt Reitan Jenssen.