1. januar 2021 kom en lovendring som gjør at Medietilsynet kan pålegge norske tv-distributører å stanse markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge.
1. januar 2021 kom en lovendring som gjør at Medietilsynet kan pålegge norske tv-distributører å stanse markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

Utenlandsk pengespill-reklame borte fra norske TV-skjermer

Fra og med januar 2023 er reklame for utenlandske pengespill helt borte fra norske skjermer. – Tallene dokumenterer at lovendringer og aktivt tilsynsarbeid har gitt resultater, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Antall nordmenn som har spilleproblemer er halvert siden 2019.

Formålet med regelen er å redusere markedsføringen av utenlandske pengespill mot norske TV-seere. Slik markedsføring er ulovlig i Norge.

Betydelig reklame-fall etter lovendring

Beløpet brukt på utenlandsk reklame for pengespill har hatt en nedgang på hele 95 prosent over et helt år, sammenlignet med forrige måling.

Det totale annonsemarkedet i Norge har på sin side kun falt med 38 millioner kroner, tilsvarende 0,3 prosent av totalmarkedet.

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery er glad for at arbeidet med regelverket har lyktes.

– Det er svært gledelig at myndighetenes arbeid med å begrense markedsføringen for pengespill som ikke er lovlig tilbudt i Norge er vellykket, sier kulturminister Jaffery.

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery er glad for at arbeidet med regelverket har fungert. FOTO: KUD

Antallet personer med spilleproblemer er mer enn halvert de siste fire år. Men fortsatt er det for mange som sliter med spillavhengighet.

– Redusert markedsføring av pengespill uten tillatelse i Norge er et svært viktig bidrag til arbeidet med å begrense omfanget av spilleproblemer til et minimum, utdyper Jaffery.

Nedgang også hos norske spillselskap

Også norske spillselskap har kuttet i investeringene i spillreklame.

Norske spillselskap brukte i alt 177 millioner kroner på reklame fra 1. august 2022 til og med 31. juli 2023, mot 239 millioner kroner året før.

Dette tilsvarer en reduksjon på 26,2 prosent. Lotteritilsynet mener én av årsakene trolig er at Norsk Tipping er pålagt å redusere sin markedsføringsaktivitet som følge av at reklamen for utenlandske pengespill på tv ble stanset.

–  Vi vet at det voldsomme reklametrykket fra ulovlige spillselskap på tv, førte til at nordmenn var usikre på eller ikke visste hvilke selskap som har lov til å tilby pengespill i Norge, sier Bjørn Leirdal, konstituert kommunikasjons- og strategidirektør i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Bjørn Leirdal, konstituert kommunikasjons- og strategidirektør i Lotteri- og stiftelsestilsynet. FOTO: Lotteri- og stiftelsestilsynet

Disse selskapene er nå i ferd med å trekke seg ut av Norge etter at Lotteri- og stiftelsetilsynet har gjennomført tilsyn.

– Stans av tv-reklamen og det at flere banker stopper innskudd og utbetaling fra pengespill som ikke har tillatelse i Norge, er to av flere reguleringstiltak som har hatt svært god effekt, sier Bjørn Leirdal.

Markant nedgang i antallet med spilleproblemer

Samtidig som reklamen for pengespill reduseres, er det også blitt færre personer med spilleproblemer i Norge.

– Det er ekstra gledelig at vi nå ser en markant nedgang i antallet med spilleproblemer i Norge, forteller Leirdal.

Flere store spillselskaper trekker seg ut av Norge

Den siste befolkningsundersøkelsen til Universitetet i Bergen som ble publisert i mai, viser at tallet på nordmenn som har spilleproblemer, er halvert siden forrige undersøkelse i 2019.

– Bortfallet i markedsføringen av pengespill er én av årsakene til denne nedgangen, sier Leirdal avslutningsvis.