Torill Guzman har over 17 års erfaring i Adecco, der hun har ledelse med personalansvar. I disse årene har hun vært med på å bygge opp ulike avdelinger og drifte de videre med gode resultater.
Torill Guzman har over 17 års erfaring i Adecco, der hun har ledelse med personalansvar. I disse årene har hun vært med på å bygge opp ulike avdelinger og drifte de videre med gode resultater. FOTO: Ida Amalea Furseth

Generasjon Z endrer spillereglene på arbeidsmarkedet

Under Kundeservicedagene i Bergen holdt Torill Guzman, konserndirektør i Adecco Professionals Norge, et innsiktsfullt foredrag om de forskjellige generasjonene i arbeidslivet. Med tittelen “Fra Babyboomers til generasjon alfa – muligheter og utfordringer”, tok Guzman publikum med på en reise fra fortidens arbeidsnormer til fremtidens muligheter.

I etterkant tok Kundeserviceavisen en prat med Guzman for å dykke dypere ned i karakteristikkene til generasjon Z, født mellom 1997 og 2012. Generasjonen som nå er på vei inn i arbeidsmarkedet.

Guzman starter med å understreke et viktig poeng.

– Det er viktig å merke at dette er trender. Man skal ikke putte folk i en bås, forteller den engasjerte lederen.

Utålmodige

Unikt med denne generasjonen er at de har vokst opp med internett. Dette har naturligvis sin påvirkning.

– Generasjonen Z er utålmodige og hopper raskt fra en ting til en annen. Dette gjør det utfordrende for de tidligere generasjonene til å henge med, sier Guzman.

Hun forklarer at dette gjør det til den krevende generasjon å lede.

– Det må skje ting hele tiden. Denne utålmodigheten er den største utfordringen.

Utålmodigheten er den største utfordringen

I tillegg har de et kritisk blikk og ønsker å utfordre det etablerte.

– De er ikke så veldig interessert i hvordan man har gjort ting tidligere, og godtar ikke helt hvordan ting er.

Dette forklarer Guzman så videre at stammer fra et positivt sted med undring.

– De er nysgjerrige, og de prøver å se nye muligheter og tenker nye ting.

Krever hjemmekontor

Generasjon Z’s syn på arbeidstid og sted er annerledes fra tidligere generasjoner.

– Hjemmekontor er en selvfølge for denne generasjonen, forteller Guzman.

Mange av dem verdsetter frihet og fleksibilitet fremfor de tradisjonelle 8-4 arbeidsdagen.

– Vi la ut to identiske jobb-annonser. Eneste forskjellen var at den ene hadde muligheter for hjemmekontor og den andre ikke. Den med muligheter for hjemmekontor hadde 6 ganger flere søkere, forklarer Guzman.

Torill Guzman fra Adecco forteller om de forskjellige generasjonene på Kundeservicedagene i Bergen. FOTO: Tove Lise Mossestad // BKF

Covid-19-pandemien, som har gjort hjemmearbeid til en nødvendighet, synes å ha styrket denne overbevisningen.

Den med muligheter for hjemmekontor hadde 6 ganger flere søkere

Med teknologiens fremmarsj ser Guzman at den faste ideen om en kontorplass blir mer og mer utdatert.

Enten det er fra en kafé eller hjemme, har generasjon Z verktøyene og viljen til å jobbe hvor som helst.

– I motsetning til den eldre generasjonen er generasjon Z fornøyde med Teams-interaktivteten, utdyper Guzman.

«Oss»

Guzman peker på et skifte i hvordan denne nye generasjonen forholder seg til lederskap.

Tidligere generasjoner kan ha ønsket en kommanderende sjef, men generasjon Z søker noe mer kollaborativt.

– De er veldig opptatt av en fellesskapsfølelse, og oppgaver skal helst bli gjennomført i grupper. De tror på suksess via samarbeid, forklarer Guzman.

I stedet for en sjef som gir ordrer, vil de ha en mentor som deler kunnskap og støtter dem i deres profesjonelle vekst.

Suksess via samarbeid

– Generasjon Z er opptatt av å føle seg sett og hørt.

Denne toveis dynamikken mellom leder og ansatt lover et mer integrert og gjensidig arbeidsmiljø.

Ikke særlig lojale

I forhold til tidligere generasjoner er ikke generasjon Z særlig lojale mot sine arbeidsgivere.

Fast ansettelse, en gang sett som høydepunktet av jobbsikkerhet, blir utfordret av mer flytende jobbroller. Frilansing, kontraktarbeid og nettverksbygging blir stadig mer vanlig.

Guzman har noen tydelige råd til andre bedrifter som ønsker å holde på talentene fra denne generasjonen.

– De er utålmodige og hopper fra en ting til en annen. Derfor er det veldig viktig med faglig utvikling.

Kundeservicedagene: Service i sentrum!

Det er viktig for de å føle seg som en del av en gruppe, da de har opplevd flere ting som har ført til at de har savnet dette.

– Mange har opplevd ensomheten tett på kroppen, særlig de som har vært student eller akkurat startet i jobb under korona. Også de sosiale mediene som har vært bidragsyter her. Det er veldig tydelig dersom noen gjør noe, uten deg, forteller Guzman.

Hun forklarer at de trenger den følelsen av at det er et hjem. Først da ser man at de blir lengre på arbeidsplassen.

– De er opptatt av å bli sett. Følelsen av å være en del av et felleskap er høyt verdsatt, forteller Guzman avslutningsvis.