Ross 308-kylling i norsk fjøs.
Ross 308-kylling i norsk fjøs. FOTO: Ihne Pedersen

– Når blir det slutt på monsterkyllingen, Kiwi?

Dyrevernalliansen krever en sluttdato for salget av den hurtigvoksende kyllingrasen Ross 308. – Kiwi, som er landets største mottager av Ross 308, må fortelle kundene sine hvilken dato den siste Ross-kyllingen fra Nortura skal forbi kassaapparatet, sier kommunikasjonsleder Live Kleveland.

– Det er bra at Nortura nå sier at de ønsker å fase ut bruken av Ross 308 til fordel for en sunnere kyllingrase. Men vi tar ingenting for gitt før det oppgis en snarlig dato for overgangen, sier Live Kleveland, kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen

Må oppgi en sluttdato

Nortura har i dag offentliggjort at de vil gå bort fra bruken av Ross 308 i sin kyllingproduksjon, og at de påbegynner arbeidet med å bytte til en sakterevoksende kylling.

Live Kleveland, kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, er glad for at Nortura endelig anerkjenner behovet for å avslutte bruken av Ross 308.

Samtidig mener hun at det er avgjørende at Nortura oppgir en sluttdato, og at denne datoen må være snarlig.

Dyrevernalliansens maskot Jesper, kommunikasjonsleder Live Kleveland, organisasjonskonsulent Anine Austvold og veterinær Hanne Haugvaldstad protesterer mot Kiwis salg av kyllingrasen Ross 308. FOTO: Marius Hauge

– Det er ikke første gang Nortura svarer på kritikk med løse påstander om å bytte rase. Det gjorde de i desember 2021, og året etter skjedde ingenting. Vi forventer derfor at det denne gangen kommer en sluttdato og en opptrappingsplan for overgangen, sier hun.

Nortura oppgir at det er krevende å sette en sluttdato, og at overgangen vil bli svært krevende og kostbar.

Lær fra andres erfaringer

Dyrevernalliansen anbefaler Nortura å se til erfaringene fra Norsk Kylling, som fullførte byttet av kyllingrase i 2018.

– Norsk Kylling produserer et volum som er litt over halvparten så stort som Norturas, og de lyktes med å omstille hele sin produksjon i løpet av 18 måneder.

De forventer at Nortura setter som frist at kyllingrasen skal byttes i minst halve produksjonen i løpet av samme tidsramme.

– Erfaringene fra Norsk Kylling er også at det er fullt mulig å drive produksjon med en sunnere kylling og oppnå samme lønnsomhet. Som Norges ledende kyllingprodusent, bør Nortura også være villige til å ta investeringskostnaden forbundet med et rasebytte, sier Kleveland.

Kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen Live Kleveland med en sakterevoksende kylling av rasen Hubbard JA787 FOTO: Iselin Linstad Hauge

Selv om utviklingen i næringslivet går i riktig retning, fastholder Dyrevernalliansen at det trengs et lovforbud mot å drive kyllingproduksjon med Ross 308.

Både EUs mattilsyn, EFSA, Rådet for dyreetikk og Mattilsynet har anbefalt å gå bort fra å bruke hurtigvoksende kylling.

Black Week nærmer seg: – Viktigere enn noen gang å dobbeltsjekke tilbudene

– Vi er tydelige på at bruken av hurtigvoksende kyllingraser er i strid med dyrevelferdsloven, og at det må klargjøres i lov at denne praksisen ikke er tillatt. Tunge, faglige instanser har slått fast at Ross 308 bør byttes ut, og vi forventer at regjeringen lytter til de faglige anbefalingene når de skal legge frem en ny dyrevelferdsmelding senere i år, sier Kleveland.