EPSI NORGE: Kundetilfredshet 2023 privatmarked
EPSI undersøker kundetilfredsheten blant selskaper i en rekke forskjellige bransjer. Denne gangen i sparing- og investeringstjenester. På bildet ser du Fredrik Høst og Sindre Brochmann. FOTO: EPSI

Dette er landets mest og minst fornøyde forsikringskunder

En fersk måling fra EPSI viser store forskjeller i kundetilfredsheten mellom de ulike forsikringsselskapene. Nok en gang er JBF på topp, mens Fremtind (DNB) er på bunn. Frende Forsikring er best på selve skadeoppgjøret. 

Basert på svar fra drøyt 4500 personer og bedrifter rundt om i Norge kan EPSI formidle kundenes dom over landets forsikringsselskaper.

En skår på 72,4 viser at folk flest er godt fornøyde med sine forsikringsselskaper og tydelig mer tilfredse med dem enn med sine banker.

Mer opptatt av pris enn tidligere

Sindre Brochmann fra EPSI Rating. FOTO: EPSI Norge

Over tid skjer det utviklinger i forbrukeratferd, og hva som er viktig for kunden endrer seg kontinuerlig.

– I privatmarkedet har vi over tid sett en utvikling hvor produktet har blitt viktigere for tilfredsheten, mens pris og verdi for pengene gradvis har fått en mindre betydning, sier Sindre Brochmann, Sr. Forretningsutvikler i EPSI Norge.

For første gang på lenge har verdi for pengene økt i viktighet

Det årets analyse avdekker er at produktkvaliteten fortsetter å øke i viktighet for kundene, men for første gang på lenge har  også verdi for pengene økt i viktighet.

– I en tid med høy inflasjon og svekket økonomi for folk flest, viser studien at også forsikringskundene rundt om i landet er blitt mer prisbevisste og at dette har fått større innvirkning på kundeopplevelsen, fortsetter Brochmann.

Videre forklarer han at det er noe forsikringsselskapene må ta høyde for i året som kommer da flere oppgir pris som en av hovedårsakene til å bytte forsikringsselskap.

JBF på topp og Fremtind på bunn

Som i fjor er det JBF som får de aller beste tilbakemeldingene fra kundene.

JBF er ifølge kundene spesielt konkurransedyktige på pris, produktkvaliteten er høy, og de er enkle å ha med å gjøre.

– Kundene til JBF har høye forventninger til deres forsikringsselskap, men mener samtidig at JBF er svært gode på å innfri de kravene og behovene som de har, sier Fredrik Høst, Daglig Leder i EPSI Norge.

Likevel er det Frende som får den beste tilbakemeldingen på måten de håndterer skadeoppgjørene.

Det er Fremtind (DNB) som også denne gangen får den svakeste tilbakemeldingen i denne målingen.

Skåren på 65,2 er Fremtinds dårligste resultat i denne forsikringsundersøkelsen.

– Selv om DNB har blitt mer proaktive overfor kundene det siste året og at håndteringen av skadesaker har bedret seg, så opplever DNB-kundene at forsikringene ikke er konkurransedyktige nok i forhold til hva tilfellet er hos konkurrentene, fortsetter Brochmann.

– Folk flest er godt fornøyde

Fredrik Høst, daglig leder i EPSI Rating Norge. FOTO: EPSI

Andelen forsikringskunder som kontakter sitt forsikringsselskap utover det å melde inn en skade har i mange år hatt en fallende utvikling.

Bedre digitale løsninger har nok redusert behovet for dette.

– En totalskår på over 70 viser at forsikringskundene er rimelig godt fornøyde med sine forsikringsselskaper, og er til sammenligning tydelig mer tilfredse med dem enn med sine banker, utdyper Høst.

Dog også viser de siste målingene at andelen som kontakter forsikringsselskapet har stabilisert seg, og i dag svarer drøyt hver tredje forsikringskunde at de har vært i kontakt med sitt forsikringsselskap.

Dette er TV-selskapene med de mest og minst fornøyde kundene

Tilbakemeldingen tyder på at forsikringsselskapene yter et høyt servicenivå.

En skår på 72,4 viser at folk flest er godt fornøyde med sine forsikringsselskaper og tydelig mer tilfredse med dem enn med sine banker.

Samlet sett oppleves forsikringsbransjen som meget pålitelig og kundene har tillit til at til at de blir godt ivaretatt dersom uhell skulle inntreffe.