steve-johnson-5Njumf5YOAs-unsplash

Hold deg oppdatert på AI

I en verden hvor teknologien beveger seg utrolig raskt er det viktig å stoppe opp for å få faglig påfyll. En måte å gjøre dette er gjennom webinarer. Elevate ’23, et webinar i regi av Puzzel, samlet eksperter og CX entusiaster fra hele verden for å utforske de nye mulighetene med AI.

På webinaret Elevate ’23 fikk deltakerne mulighet til å lære av bransjens fremste ledere innen AI og kundeservice.

Det gir ikke bare verdifull innsikt i de nyeste trendene innen kundeengasjement, men også den nødvendige kunnskapen for å holde et konkurransefortrinn.

EX og CX

Kundens opplevelse (CX) og ansattes opplevelse (EX) er to sider av samme mynt når det gjelder å skape en vellykket og bærekraftig virksomhet. På Puzzel sitt weinar, Elevate ’23, så man nærmere på dette.

Disse to aspektene er tett knyttet sammen av flere grunner.

Først og fremst er de ansatte i direkte kontakt med kundene og spiller dermed en avgjørende rolle i å forme kundeopplevelsen.

Når ansatte er engasjerte, motiverte og har riktig opplæring og verktøy, er de mer tilbøyelige til å levere en overlegen service, som igjen øker kundetilfredsheten.

Videre er det en positiv tilbakekoblingsløkke mellom ansatte som trives i sitt arbeid og fornøyde kunder.

CX og EX er to sider av samme mynt

Når ansatte føler seg verdsatt og støttet av selskapet, er de mer tilbøyelige til å gi det lille ekstra for å sikre en positiv kundeopplevelse.

Derfor er det avgjørende å forstå og dyrke forholdet mellom CX og EX for å oppnå suksess i dagens konkurransedyktige forretningsmiljø.

På Elevate ’23 delte eksperter innsikt i hvordan man kan optimalisere begge disse aspektene for å skape en virkelig helhetlig kundeopplevelse.

AI’s raske utvikling

På Elevate ’23 var eksperter som Zack Kass fra OpenAI og Xiaopeng Li fra Microsoft der og delte innsikt om de nyeste AI-teknologiene og hvordan de kan brukes til å optimalisere kundeopplevelsen.

Det var en fin mulighet til å lære av bransjeledere som forstår potensialet og utfordringene som AI bringer med seg.

Den raske utviklingen av kunstig intelligens (AI) har vært intet mindre enn en teknologisk revolusjon som har preget nær sagt alle sektorer og bransjer.

Dette bildet viste Xiaopeng Li fra Microsoft under webinaret. Det demonstrerer hvor utrolig raskt ChatGPT nådde 100 millioner brukere.

AI har gått fra å være en futuristisk visjon til å bli en integrert del av vårt daglige liv og forretningsverdenen.

AI er nå i stand til å utføre komplekse oppgaver som tidligere krevde menneskelig intelligens, for eksempel talegjenkjenning, bildeanalyse, naturlig språkbehandling og beslutningstaking.

Dette har åpnet døren for en rekke anvendelser i ulike bransjer, inkludert helsevesen, finans, produksjon, transport, og ikke minst kundeservice. Bedrifter har begynt å dra nytte av AI for å automatisere rutinemessige oppgaver, forbedre kundeinteraksjoner og drive innovasjon.

Ikke vent, start nå

En viktig leksjon som Elevate ’23 understreker er at bedrifter ikke kan vente på at endringene skal komme til dem.

Å vente med å ta i bruk AI i din virksomhet kan være en kostbar feil. Den teknologiske utviklingen skjer i en slik fart at bedrifter som nøler med å omfavne AI, risikerer å havne bakpå i konkurransen.

Å vente med å ta i bruk AI i din virksomhet kan være en kostbar feil

AI har allerede vist seg å kunne forbedre effektiviteten, automatisere oppgaver, øke kundetilfredsheten og redusere kostnader i en rekke bransjer.

Ved å utsette implementeringen av AI, går man glipp av muligheten til å dra nytte av disse fordelene og kan ende opp med å miste konkurranseevne.

I tillegg er det viktig å huske at konkurrentene sannsynligvis allerede utforsker og implementerer AI-løsninger i sine forretningsprosesser.

Hvordan er BIR blant de beste på kundeservice?

Å være tidlig ute med å omfavne AI gir deg muligheten til å være en leder i bransjen, fremfor å prøve å innhente konkurrenter som har kommet lengre i AI-utnyttelsen.

På webinaret, levert av Puzzel, fikk man innsikt i hvordan AI kan integreres i kundeservice og hvordan det kan bidra til å skille din virksomhet fra konkurrentene.

Å handle nå for å inkorporere AI i din virksomhet er nøkkelen til å være relevant og konkurransedyktig i dagens raskt skiftende forretningslandskap.

Elevate ’23: Shaping the Future of CX in the Age of AI

Et webinar levert av Puzzel

Spennende foredragsholdere:

Zack Kass

Technologist og Futurist hos OpenAI

Xiaopeng Li

Western Europe AI Lead hos Microsoft

Bernardin Arnason

Industry Principal hos Frost and Sullivan

Thomas Rødseth

CTO hos Puzzel

Handlet om:

  • Hvordan møte kundens behov og ønsker
  • Hvordan utnytte AI og automatisering
  • Mestring av kundereisen
  • Optimalisering av selvbetjeningsløsninger
  • Hvordan utnytte analyser og rapportering
  • Nye teknologier innen kundeservice og kontaktsenteret