Widerøe-sjef Stein Nilsen og Norwegians konsernsjef Geir Karlsen håper konkurransetilsynet godkjenner Norwegians oppkjøp av Widerøe.
Widerøe-sjef Stein Nilsen og Norwegians konsernsjef Geir Karlsen håper konkurransetilsynet godkjenner Norwegians oppkjøp av Widerøe. FOTO: Frederik Ringnes / NTB

Konkurransetilsynet vil forby Norwegians oppkjøp av Widerøe

Lederne i de to flyselskapene er skuffet. Konkurransetilsynet er redd oppkjøpet svekker markedet. De to partene er uenige på flere punkt. 

Konkurransetilsynet frykter fortsatt at konkurransen i den norske markedet for luftfart blir svekket hvis Norwegian får kjøpe Widerøe.

Norwegian og Widerøe er uenige.

Overrasket og skuffet

Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

– Vi er overrasket over Konkurransetilsynets varsling om en mulig stans av oppkjøpet, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

De mener dialogen med tilsynet har vært god og konstruktiv, og at de har levert inn omfattende dokumentasjon innen de fristene som er satt.

– Basert på realitetene i saken er jeg optimist med hensyn til det endelige utfallet av søknadsbehandlingen, forteller Karlsen.

Både Norwegian og Widerøe mener at et sterkere, norsk luftfartsmiljø er en forutsetning for å sikre et godt tilbud til norske passasjerer.

Det er ikke konkurransetilsynet enige i.

– Jeg er svært skuffet over dagens varsel fra konkurransemyndighetene, sier Stein Nilsen, konsernsjef i Widerøe.

Jeg er svært skuffet

De forteller at de står ovenfor en europeisk flyindustri i stor endring, og selv et samlet Norwegian og Widerøe blir en mindre aktør i internasjonal sammenheng.

– Med Norwegian vil vi få en solid norsk industriell eier som ønsker å videreutvikle begge selskapene. Dette vil sikre helt nødvendig kollektivtransport i distriktene, i tillegg til å ivareta et attraktivt tilbud for gjennomgående flyreiser i hele Norge, utdyper Nilsen.

Vurderer forbud

I en pressemelding fredag skriver tilsynet at det fortsatt frykter at konkurransen i det norske markedet for luftfart blir svekket om Norwegian får kjøpe Widerøe.

Dette kan blant annet føre til høyere priser og færre avganger for flypassasjerer.

– Markedet for luftfart er et stort og viktig marked for norske forbrukere. Oppkjøpet fører blant annet til at vi går fra tre til to aktører på flere flyruter innenriks, sier konkurransedirektør Tina Søreide.

Konkurransedirektør Tina Søreide er redd for høyere billettpriser og dårligere rutevalg.

Høyere priser og færre avganger for flypassasjerer

– Vi ser at det er reell risiko for at konkurransen i markedet kan bli svekket på en måte som fører til høyere billettpriser og dårligere rutetilbud for norske flypassasjerer, utdyper Søreide.

Det er flere aspekter ved oppkjøpet som Konkurransetilsynet mener kan svekke det norske markedet.

– Med bare to aktører i markedet kan det bli lettere å koordinere priser på innenriksnettet. I tillegg er det fare for dyrere bakketjenester for konkurrerende selskaper på flyplassene Evenes, Alta og Kirkenes, sier prosjektleder Katrine Amdam.

Uenige om rutetilbudet blir bedre eller verre

Det er flere argumenter flyselskapene og konkurransetilsynet er uenige i.

– Målet vårt er å skape et enda bedre og helhetlig tilbud for alle norske passasjerer, ikke minst med tanke på gjennomgående reiser, sier Karlsen i Norwegian.

Konkurransetilsynet mener det motsatte, at det er fare for svekket konkurranse på flyruter, noe som vil gi et dårligere tilbud ut til kundene.

– Widerøe og Norwegian har i svært liten grad overlappende ruter og utfyller hverandre med ulike flyflåter og ulik operasjon, forteller Karlsen

Bedre tilbud til norske passasjerer… Eller ikke?

Her er ikke konkurransetilsynet heller enig, og trekker frem ruter som direkterutene mellom Bergen og Stavanger og mellom Bergen og Trondheim.

I tillegg gjelder det flere indirekte ruter mellom steder i Norge der selskapene konkurrerer om å tilby flygninger med flybytte i Oslo eller Bergen.

Pappa har blitt hacka på Facebook

Partene har nå frist til 8. desember med å svare på Konkurransetilsynets foreløpige vurdering. Tilsynets endelige frist for å fatte vedtak i saken er 3. januar 2024.