Produksjonsfisk med sår, misdannelser eller andre effekter har blitt omsatt feil eller sendt ulovlig ut av landet. Det har Mattilsynet avdekket i en tilsynskampanje (Illustrasjonsfoto: Mattilsynet)
Produksjonsfisk med sår, misdannelser eller andre effekter har blitt omsatt feil eller sendt ulovlig ut av landet. Det har Mattilsynet avdekket i en tilsynskampanje (Illustrasjonsfoto: Mattilsynet)

Oppdrettslaks med sår og misdannelser er ulovlig sendt ut av landet

Mattilsynet har gjennomført en tilsynskampanje om håndtering av oppdrettsfisk med sår, misdannelser, grove behandlingsfeil eller andre defekter er i tråd med fiskekvalitetsforskriften. De rister på hodet.

I alt ble det gjennomført 49 tilsyn, hvorav 25 var uten avvik. 18 ganger ble det veiledet om regelverkskrav, og åtte ganger ble det varslet vedtak.

– Det er blant annet avdekket at oppdrettsfisk med sår og misdannelser sendes ut av landet, noe som ikke er tillatt etter forskriften, sier direktør Elisabeth Wilmann i Mattilsynet.

Utfordringer knyttet til store volumer med fisk med sår

Elisabeth Wilmann, direktør for avdeling juridisk og internasjonalt arbeid i Mattilsynet. FOTO: Thomas Brun

– Når vi har veiledet eller varslet vedtak i 24 av totalt antall 49 inspeksjoner viser det at mange virksomheter ikke ivaretar kravene i fiskekvalitetsforskriften, forteller Wilmann.

I 2021 hadde cirka 10,5 prosent av oppdrettslaksen sår og misdannelser. I 2022 økte dette til cirka 11,5 prosent.

Da Mattilsynet gjennomførte kampanjen våren 2023, så de flere aktører i oppdrettsnæringen har utfordringer knyttet til store volumer med fisk med sår.

I forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer (Fiskekvalitetsforskriften) §17 heter det:

«Oppdrettet fisk skal sorteres innenlands slik at fisk med sår, misdannelser, grove behandlingsfeil eller indre kvalitetsfeil ikke omsettes til humant konsum.»

Viser at det er mange virksomheter ikke ivaretar kravene i fiskekvalitetsforskriften

De fiskene med slike feil kan likevel bli brukt til produksjon av fiskemel, fiskeolje, tran eller andre marine ingredienser til humant konsum.

Ved innenlands transport av fisk med slike feil, skal emballasjen merkes tydelig «kun for tilvirkning innenlands».

Merking, feilretting og sporing

En gjennomgang av inspeksjonsrapportene viser at det ble funnet avvik innenfor temaene merking, feilretting og sporing.

For merking var det tilfeller med svært liten skrift, og i to tilfeller observerte vi at kasser med fisk, både hel fisk og filet med sår, ikke var merket med kun til innenlands tilvirkning.

I sju tilfeller avdekket de manglende eller mangelfull feilretting.

Dette gjaldt blant annet groping av fisken (uthuling av sår), mangelfull fjerning av sår på filet (med skinn) og mangelfull utsortering av kjønnsmoden fisk.

Det ble også avdekket i 11 tilfeller at fisken var sendt ut av landet uten feilretting. Dette gjaldt både filet med skinn og hel fisk.

Det ble også avdekket at det var vanskelig å spore hvor fisken var sendt, fordi fisken omsettes ofte i flere ledd (tradere, eksportører) før feilretting.

Sikre høy kvalitet

Formålet med kravene i forskriften er å fremme god kvalitet på fisk og fiskevarer til forbruker, og bidra til markedsadgang for norsk fisk og fiskevarer i utlandet.

– Årsaken til tilsynskampanjen var meldinger og tips til oss fra oppdrettsnæringen og andre om en økende mengde sårfisk, et økende problem med sårfisk i utlandet, herunder flere returer fra utlandet med ikke feilrettet fisk, sier direktør Elisabeth Wilmann i Mattilsynet.

Hvordan er BIR blant de beste på kundeservice?

Dette er altså en kvalitetsbestemmelse som skal beskytte omdømmet til norsk oppdrettsfisk.

– Vi oppfordrer næringen til å sikre at deres bransjestandarder gir en dekkende omtale av regelverkskravene, sier direktøren avslutningsvis.