Ståle Botn, rådgiver i Parat ønsker å ta et oppgjør rundt seksuell trakassering i servicebransjen.
Ståle Botn, rådgiver i Parat ønsker å ta et oppgjør rundt seksuell trakassering i servicebransjen. FOTO: Parat

– Minner om at ansatte er på jobb, ikke på menyen

Julebordstiden er høysesong for seksuell trakassering av ansatte i servicebransjen. – Du har fem ganger høyere risiko for å bli seksuelt trakassert hvis du jobber i hotell- og restaurantbransjen enn på andre norske arbeidsplasser, sier rådgiver Ståle Botn i Parat.

Nå tar fagforeningen Parat grep og kjører en egen kampanje mot seksuell trakassering.

Ansatte i servicebransjen blant de mest utsatte

Alle har rett på en trygg arbeidsplass fri for trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet.

Likevel har fire prosent av ansatte på tvers av alle bransjer opplevd å bli seksuelt trakassert på jobb, viser en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet (FHI) fra 2022.

Kvinner er mer utsatt for trakassering enn menn, på alle arenaer, og yngre er mer utsatte enn eldre.

Ansatte i servicebransjen er blant de aller mest utsatte. Her har omtrent 20 prosent opplevd seksuell trakassering. Det er langt over gjennomsnittet.

Omtrent 20 prosent i servicebransjen har opplevd seksuell trakassering

Derfor tar Parat, som har mange medlemmer i servicenæringen, nå grep.

– Du har fem ganger høyere risiko for å bli seksuelt trakassert hvis du jobber i hotell- og restaurantbransjen enn på andre norske arbeidsplasser. Derfor setter vi nå søkelyset på seksuell trakassering i denne bransjen, der problemet er langt større enn blant andre grupper Parat organiserer, sier rådgiver Ståle Botn i Parat.

Parats kampanje skal forhindre seksuell trakassering av ansatte i servicebransjen. FOTO: Parat

Blant annet deler de ut buttons med påskriften «Jeg er på jobb» til ansatte som en del av kampanjen. Håpet er at denne påminnelsen skal forhindre gjester fra å tråkke over grenser.

– Fellesforbundet og NHO har sin egen kampanje. Parat har nå vokst så mye i hotell- og restaurantbransjen at våre tillitsvalgte ønsket en egen kampanje, sier Botn.

Minner om at ansatte er på jobb, ikke på menyen

Tafsing, klapsing, slibrige kommentarer eller sjenerende plystring – uønsket seksuell oppmerksomhet eller trakassering kan komme i ulike former.

Budskapet i Parats kampanje er klart: Ingen i servicebransjen skal tåle en hånd på rompa, kommentarer om utseende eller annen uønsket seksuell oppmerksomhet.

– De ansatte er på jobb. De fortjener respekt, sier Botn.

I serviceransjen er det mange unge arbeidstakere som har sitt første møte med arbeidslivet.

Tafsing, klapsing, slibrige kommentarer eller sjenerende plystring

Å jobbe innen hotell og restaurant er givende, spennende og utfordrende, men rekrutteringsproblemene er store.

– At såpass mange utsettes for seksuell trakassering hjelper ikke på bransjens rykte, påpeker Botn.

Arbeidsgiver har et stort ansvar

Seksuell trakassering kan føre til misnøye med livet generelt og mistrivsel på arbeidsplassen – noen ganger i så stor grad at det fører til oppsigelse.

Det er arbeidsgiver som skal sørge for at arbeidsmiljøet er trygt, og arbeidsgiver har et stort ansvar for at ansatte ikke blir trakassert.

Skulle ansatte likevel oppleve dette, har arbeidsgiver ansvaret for å håndtere situasjonen.

– Denne kampanjen er en viktig påminnelse hvor vi får belyst problemet, men også synliggjort verdien av å jobbe forebyggende, sier nestleder i Parat, Anneli Nyberg.

Nestleder i Parat Anneli Nyberg. FOTO: Parat

– Den må starte med en reell risikokartlegging på det enkelte arbeidssted hvor arbeidsgiveren har et spesielt ansvar for å avdekke risikofaktorer og finne forebyggende tiltak i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten, forteller Nyberg avslutningsvis.

Ny samtalemetode får ned sykefraværet med 27 %