scaletowidth

If nekter Hells Angels som kunder: – Ber Høysterett om hjelp

If Forsikring nekter å forsikre lokalene til motorsykkelklubben Hells Angels i Bergen. Nå skal Høyesterett avgjøre om det er i strid med Grunnloven.

Et av landets største forsikringsselskaper, If, ber nå Høyesterett om hjelp til å kaste Hells Angels ut som kunde.

If har tapt to rettsrunder

Forsikringsselskapet If avsluttet forsikringsforholdet til klubblokalene i 2020.

Begrunnelsen som ble gitt var at de «ikke tilbyr forsikring der de har grunn til å tro at forsikringstaker/sikrede i større eller mindre grad er involvert i organisert kriminalitet».

Gulating lagmannsrett slo i september i år fast at Hells Angels er en lovlig forening i Norge, og at forenings- og forsamlingsfriheten er grunnlovfestet.

If er dømt til å betale til sammen 178.000 kroner

Dermed kan det heller ikke legges til grunn at motorsykkelklubben er en kriminell sammenslutning, og If er dømt til å betale til sammen 178.000 kroner i sakskostnader etter å ha tapt to rettsrunder.

Nå har If tapt i både tingretten og lagmannsretten. If har anket til Høyesterett, som har besluttet at anken skal behandles.

– Det er klart saken reiser prinsipielle sider som tidligere ikke er avklart, så vi regnet med at Høyesterett ville være interessert. Men vi føler oss rimelig trygg på at resultatet fra tingretten og lagmannsretten vil stå seg, sier huseierens advokat, Marius Wesenberg, til BA.

Bli gjort strafferettslig ansvarlig ved å medvirke til eventuell hvitvasking

Med stadig sterkere fokus på hvitvasking, er If ukomfortabel med å forsikre MC-klubbenes lokaler.

I oppsigelsen skrev If:

«If har som grunnleggende policy at vi ikke tilbyr forsikring der vi har grunn til å tro at forsikringstaker/sikrede i større eller mindre grad er involvert i organisert kriminalitet. Herunder ønsker man ikke å tilby forsikring til de som av bl.a. politiet er omtalt som 1% MC-klubber. En av de MC-klubber som er eksplisitt er nevnt i denne sammenheng er nettopp Hells Angels.

Bakgrunnen for denne policy skyldes både den økte risiko som følger av deres virksomhet, rivalisering/konflikter mellom grupperinger, men også faren for at forsikringsselskapet kan bli involvert i forhold som innebærer hvitvasking av ulovlige midler.

Tilknytningen til 1 % miljøet utgjør en fare for at If medvirker til hvitvasking ved å motta forsikringspremie og i forbindelse med et eventuelt skadeoppgjør. Den enkelte medarbeider i If risikerer også å bli gjort strafferettslig ansvarlig ved å medvirke til eventuell hvitvasking, jf. straffeloven §§ 337-340.»

MC-klubbens advokat Marius Wesenberg avviser påstanden. Han sier If ikke har noen grunn til å hevde dette.

– If har ikke ført noen beviser for at dette er kriminelle klubber eller kriminelle medlemmer. Det har de ikke godtgjort. Og det er heller ikke noen rimelig eller saklig grunn for forsikringsselskapet å si opp forsikringsforholdet, forteller advokaten.

Motorsykkelentusiaster assosiert med kontroverser

Hells Angels er en internasjonal motorsykkelklubb grunnlagt i 1948 i Fontana, California.

Kjent for sin tilknytning til Harley-Davidson motorsykler, har klubben avdelinger («chapters») over hele verden.

Selv om den er kjent for motorsykkelkultur og fellesskap, har Hells Angels også vært assosiert med kontroverser, inkludert anklager om kriminell aktivitet som narkotikahandel og vold.

Hvordan bli bedre av klager?

Medlemmene, som gjennomgår en grundig opptaksprosess, identifiserer seg ofte med klubbens emblemer og farger.

Det er viktig å merke seg at oppfatninger og beretninger om Hells Angels kan variere, og mens noen ser på dem som en kriminell organisasjon, ser andre dem som en gruppe motorsykkelentusiaster.