Skattedirektør Nina Schanke Funnemark. Foto: Andreas Vatnøy/Skatteetaten.
Skattedirektør Nina Schanke Funnemark. Foto: Andreas Vatnøy/Skatteetaten.

Slik bruker Skatteetaten KI

Skatteetaten skal være i front teknologisk. Det er ikke et spørsmål hvorvidt vi skal bruke kunstig intelligens, men på hvilken måte. Nå har vi innført en egen policy for bruk av denne teknologien, skriver skattedirektør Nina Schanke Funnemark i denne kronikken.

Dette er en kronikk skrevet av skattedirektør Nina Schanke Funnemark.


Skatteetatens veiledere som svarer på telefonen når du ringer har fått en ny kollega. Det er en chat-bot eller språkmodell, og den har god oversikt og godt språk. Språkmodellen bruker det som heter generativ kunstig intelligens. Det betyr at den utformer menneskelignende tekst, og hjelper våre ansatte med å gi riktig svar til deg som ringer oss.

Imidlertid er det til slutt våre ansatte som svarer, etter nøye vurdering av flere alternativ. Den nye KI-kollegaen vår er fortsatt et eksperiment som kun noen få av våre ansatte får prøve ut. Alt vi legger inn i språkmodellen blir logget og ingenting blir delt utenfor Skatteetaten.

Likevel gir dette eksperimentet oss en pekepinn om hva kunstig intelligens kan hjelpe til med. En fremtid med nye assistenter, en fremtid der oppdraget fortsatt vil være å sikre finansieringen av offentlig sektor og utvikle stadig bedre tjenester for folk og næringsliv.

Alt er ikke nytt for Skatteetaten

I Skatteetaten har vi over tid jobbet med å utnytte teknologien til det beste for samfunnet, med vekt på personvern, rettssikkerhet og etikk. Det er ikke et spørsmål hvorvidt vi skal bruke denne teknologien, men på hvilken måte.

Vi har brukt maskinlæring på mange områder i mange år, blant annet for å sørge for effektiv bruk av våre ansattes tid og for riktigere skatt. F.eks. får en del av befolkningen spørsmål de må ta stilling til når de fyller ut sin skattemelding ved hjelp av maskinlæring.

Da vi under pandemien utbetalte store summer gjennom kompensasjonsordningen, ble søknadene kontrollert av modeller med maskinlæring. Bruksområdene blir grundig vurdert for å sikre at hensynene til blant annet personvern, rettssikkerhet og etikk er ivaretatt.

Den siste tiden er det det som kalles generativ KI som har skutt fart. Den mest kjente er teknologien til OpenAI, Chat GPT. Vi har en stund jobbet med hvordan vi kan bruke denne KI-teknologien, og vi har etablert den på vårt eget, lukkede område.

Med generativ KI kan vi utvikle spesialiserte assistenter for våre ansatte. KI-assistentene kan for eksempel lage sammendrag av lange PDF-dokumenter, skrive utkast til oppdragstekster, finne riktige rettskilder og hjelpe med koding.

I fremtiden har denne teknologien ved riktig bruk et stort potensial både i å bedre kvaliteten på det vi gjør og effektivisere arbeidet vårt. Samtidig er det risikoer som krever at vi tar det i bruk med ekstra varsomhet.

Det er fortsatt en stund til vi lar befolkningen komme i direkte kontakt med generativ KI hos oss. Den er ikke feilfri, akkurat sånn som oss mennesker. Teknologien finner på ting, iblant, og den kan av og til sammenfatte informasjon på en underlig måte. Det er heller ikke alltid at vi forstår hvorfor den gjør som den gjør. Derfor er det viktig for oss at våre dyktige medarbeidere er tett på og kvalitetssikrer.

Vi kunne ikke vente

I Skatteetaten er vi godt kjent med de rettslige rammene for å ta i bruk kunstig intelligens. Det er de samme grunnprinsippene og lovene vi arbeider innenfor ellers, som for eksempel skatteforvaltningsloven, forvaltningsloven og personopplysningsloven.

Men vi trenger mer uttrykkelige og tilgjengelige rammer for hvordan vi velger å bruke KI i Skatteetaten, slik at det vi gjør skjer i tråd med våre verdier og samfunnets forventninger til oss. Vi har ikke tid til å vente på at andre lager de rammene for oss. Derfor har vi nylig besluttet en policy for utvikling og bruk av kunstig intelligens. Den beskriver fem prinsipper som styrer vår bruk og utvikling av kunstig intelligens:

  • Ansvarlighet
  • Åpenhet
  • Rettferdighet
  • Teknisk robusthet, sikkerhet og beredskap
  • Datastyring og personvern

Skatteetaten skal være åpne når vi bruker kunstig intelligens. Det betyr at det skal være mulig å spore og forklare det vi bruker kunstig intelligens til. Det krever at vi forstår hvordan KI-systemet er bygget opp og hvordan det skaper resultater og anbefalinger.

Når vi trener og tester KI-systemer skal vi sikre at systemet ikke gir urettferdige eller diskriminerende utfall som følge av skjevheter i algoritmen eller dataene.

I tillegg til at vi har folkene, ressursene og nå rammeverket, har vi også organisert oss godt for den raske teknologiske utviklingen. Egne innovative team jobber med å se på muligheter fremover, holde oss andre oppdatert på alt som skjer og hjelpe oss å vurdere bruken av ny teknologi. Andre team tar i bruk ny teknologi i sandkasser, lukkede og trygge arbeidsflater, for å se hva vi kan gjøre.

Ansvarlighet først

Skatteetaten bruker i dag maskinlæring og kunstig intelligens på en forsvarlig måte, og vi skal gjøre grundige vurderinger før vi tar i bruk nye verktøy med kunstig intelligens. Men det er ikke et spørsmål om vi skal bruke kunstig intelligens.

Spørsmålet er i hvilket omfang og med hvilken kompetanse vi skal bruke det. Skatteetaten skal få verdi til samfunnet ut av vår bruk av kunstig intelligens, og vi skal gjøre det ansvarlig, åpent og sikkert. Det første vi gjør er å dele vår egen policy.

Hva skjer når kunstig intelligens brukes som saksbehandler?