Det er på høy tid å ta Z- og milleniumsgenerasjonens tanker og bekymringer på alvor, skriver Liv Stangeby Isaksen, HR-direktør i Orkla AS og Christine Hestnes, Customer Success Manager i Winningtemp.
Det er på høy tid å ta Z- og milleniumsgenerasjonens tanker og bekymringer på alvor, skriver Liv Stangeby Isaksen, HR-direktør i Orkla AS og Christine Hestnes, Customer Success Manager i Winningtemp. FOTO: ORKLA

Gjør bærekraft til bedriftskultur: 8 tiltak som tiltrekker talenter

Z- og milleniumsgenerasjonen snur opp ned på hvordan vi ser på ansvar og holdninger til miljø og bærekraft i arbeidslivet. Tar vi de ikke på alvor, forsvinner de ut døra – hvis de i det hele tatt har vært innom.

Av Sara Holmberg, HR-direktør i Winningtemp og Christine Hestnes, Customer Success Manager i Winningtemp


Konsulenthuset Deloitte sin Global Millennial-undersøkelse tar tempen på Z- og milleniumsgenerasjonen.

Sara Holmberg, HR-direktør i Winningtemp.

Undersøkelsen identifiserer noen oppsiktsvekkende funn om holdninger til miljø og bærekraft i arbeidslivet.

Disse generasjonene har til felles at de nådde voksen og yrkesaktiv alder rundt år 2000 eller senere.

Til sammen utgjør de faktisk allerede rundt halvparten av dagens arbeidsstyrke – og andelen øker år for år.

Derfor er det på høy tid å ta Z- og milleniumsgenerasjonens tanker og bekymringer på alvor. Det er holdningene til miljø og bærekraft i arbeidslivet som utpeker seg. Se bare her:

  •  78 % av Gen Z og 74 % av millenniumsgenerasjonen er bekymret for klimaendringer. De ønsker at bedrifter skal ta flere initiativer for å håndtere dette.
  • 80 % av generasjon Z og 77 % av millenniumsgenerasjonen føler et personlig ansvar for å stoppe klimaendringene.
  • 70 % av Gen Z og 66 % av millenniumsgenerasjonen er villige til å gå ned i lønn for å jobbe for et selskap som handler i tråd med verdiene deres.

Derfor: Skal bedrifter lykkes med å tiltrekke seg, engasjere og beholde talenter fra våre yngste yrkesgenerasjoner, er det avgjørende å ta en tydelig posisjon på bærekraft.

Men hvordan kan vi skape en bedriftskultur som verdsetter bærekraft, så ikke Z- og milleniumsgenerasjonen forsvinner ut døra? Om de i det hele tatt har vært innom? Her er 8 råd for hvordan du kan bygge en bærekraftskultur som tiltrekker og bevarer kloke og unge hoder:

1. Bærekraft kan ikke bare være et vedheng til forretningsstrategien fordi det ser smart ut. Jobb langsiktig for at det gjennomsyrer hele virksomheten og blir en del av bedriftens DNA. Sørg for at ledergruppen og alle avdelinger i virksomheten involveres i dette arbeidet.

2. Lag en kommunikasjonsplan som jevnlig adresserer hvordan virksomheten jobber med bærekraft, og som inviterer ansatte til å engasjere seg i arbeidet.

Christine F. Hestnes, Head of Customer Success Norway hos FOTO: Winningtemp

3. Invester i ansatte som er ekstra interesserte i miljø og bærekraft, enten det er Z- og milleniumsgenerasjonen eller andre. Send de på kurs, la de delta på workshops og webinarer, og inviter eksterne foredragsholdere for å snakke om temaet. Skap engasjement!

4. Lag et årshjul med miljøinitiativer og -arrangementer for de ansatte. Eksempler på aktiviteter kan være frivillighetsdager, strandrydding, konkurranser og miljøforpliktelser. Ledelsen må gå foran på aktivitetene! Kanskje bedriften kan matche de ansattes donasjoner til en miljøsak?

5. Etabler medarbeidergrupper på tvers av nivåer og avdelinger med bærekraftsambassadører for å skape engasjement i hele virksomheten.

6. Fortsatt tilrettelegging for hjemme- og hybridkontor sparer medarbeiderne for mye reising og utslipp.

Alarmerende funn: SINTEF avslører skjult krise i emosjonelt krevende yrker

7. Har du kontroll på verdikjedene til bedriftens leverandører? Still bærekraftskrav, og velg leverandører som er på linje med egen bedrifts miljøambisjoner. Og snakk om det i interne og eksterne nyhetskanaler.

8. Ta regelmessig tempen på bærekraftsholdningene blant de ansatte. Har Z- og milleniumsgenerasjonen klart å få med seg de foregående generasjonene etter noen måneder?