HR sjef i JYSK Ole Martin Jortveit forteller forsamlingen engasjert om de tre hovedverdiene til kjeden.
HR sjef i JYSK Ole Martin Jortveit forteller forsamlingen engasjert om de tre hovedverdiene til kjeden. FOTO: JYSK

JYSK er en av verdens beste arbeidsplasser: – Vis Vilje. Møt Muligheter

JYSK er blitt kåret av Forbes som en av verdens beste arbeidsplasser. Med over 1150 ansatte og 108 butikker over hele Norge beskriver de seg selv som et ambisiøst retailselskap som stadig vokser. – For oss er utvikling, utdanning og trening av våre ansatte avgjørende, og vi bruker store ressurser på nettopp dette, forteller HR sjef Ole Martin Jortveit. 

Ifølge en internasjonal undersøkelse gjort av Forbes er JYSK rangert blant de beste arbeidsgiverne i verden. Ansattutvikling er en viktig faktor for denne anerkjennelsen.

Vi tilbyr trening og utdanningsprogrammer for alle våre kolleger – interne og eksterne – fordi det er så viktig for oss å ha det sterkeste teamet hos oss og trene de beste talentene for neste steg i deres karriere, sier HR sjef Ole Martin Jortveit. 

JYSK Talent Academy

– Vi jobber målrettet med å skape et godt arbeidsmiljø, sterke team og se potensialet hos våre ambisiøse kolleger, utdyper Jortveit.

En undersøkelse gjort av Forbes rangeres JYSK blant de beste arbeidsgiverne i verden.

JYSK har et dynamisk miljø og en vinnerkultur der samhold, utvikling og resultater er kjernen i deres mål.

– Derfor tilbyr vi i utstrakt grad ulike jobber og karrieremuligheter innenfor Retail, Hovedkontoret eller Kundesenter, forklarer Jortveit.

De kandidatene de ser etter har gjerne en sterk vilje, gode holdninger og er talenter med potensiale.

– Man trenger kun ambisjoner,  god holdning og en genuin vilje til å lære og utvikle seg og sin karriere for å kvalifisere seg til programmet, sier Jortveit.

Strekker seg hele tiden etter å bli bedre enn i går

JYSK strekker seg hele tiden etter å bli bedre enn i går – og derfor er potensiale og de ansattes utvikling viktig for selskapet.

– Vi bruker masse tid og penger på å investere i de som ønsker å utnytte sitt potensiale, og vi gjør det fordi vi mener at det gagner vår virksomhet, forteller Jortveit

«Vis Vilje. Møt Muligheter»

I JYSK har de ansattløftet med mottoet «Vis Vilje. Møt Muligheter».

Utviklings- og treningsprogrammet er skreddersydd for dedikerte talenter blant butikkansatte, som ønsker å lære om lederskap og forberede seg til høyere stillinger i fremtiden.  

Ambisjoner,  god holdning og en genuin vilje til å lære

– Det som menes med det er at dersom du har ambisjoner, riktig holdning og leverer gode resultater så vil en jobb i JYSK være et godt sted å være for å ta neste steg på karrierestigen, sier Jortveit.

JYSK butikksjefer fra rundt om hele Norge er samlet under «Retail samlingen 2023»

De har derfor laget noe som heter JYSK Talent Academy. Dette er et utviklings- og treningsprogram skreddersydd for dedikerte talenter blant butikkansatte, som ønsker å lære om lederskap og forberede seg til høyere stillinger i nær fremtid.  

Sammen med de andre talentene blir man trent i lederskap og personlig utvikling i to læringsmoduler for å ta på seg mer ansvar i fremtiden.  

En rekke forskjellige programmer

De har også ulike Trainee-program for butikksjefer, distriktsjefer og retailsjefer. 

Som Butikksjef Trainee, vil du bli trent og utdannet til å ta over en av landets butikker. Gjennom et 10 måneders treningsprogram sammen med andre trainees, går det over fem treningsmoduler. Pensum er tredelt og praktisk rettet under kyndig veiledning av mentorer, lærere og trenere.

«Skjerp deg, ellers havner du i kassa!»

District Manager Trainee-programmet er designet for Butikksjefer som viser seg frem og er klar for neste rolle på karrierestigen i JYSK. Da er du ansvarlig for din egen butikk - samtidig som du enkelte dager er på veien sammen med din mentor som gir deg informasjon, læring og utvikler din kompetanse så du blir klar til å ta over ansvaret for et eget distrikt i fremtiden.

Retail Manager Traineeprogrammet er et program der du samarbeider med andre trainees fra ulike land. Treningen består av flere moduler; inkludert noen praktiske oppgaver og prosjekter i ditt eget land og sikter målrettet på å utvikle dine evner til å kommunisere, lede større retailenheter, planlegging og utvikling.

– Hver eneste dag så strekker vi oss for å bli litt bedre enn vi var i går

– Hver eneste dag så strekker vi oss for å bli litt bedre enn vi var i går – som kjøpmann, kollega og som arbeidsgiver, sier Jeppe Halvorsen.

Jeppe Halvorsen har ambisjon om å komme med på det internasjonale talent programmet "Retail Manager Trainee"

Jeppe Halvorsen begynte i JYSK i 2016 som butikksjef i Fauske. Etter ti måneder som butikksjef der fikk han mulighet til å overta JYSK Bodø, som er en av de største butikkene i JYSK Norge. Nå er han distrikstjef i nord.

– For meg så er JYSK et godt sted å jobbe fordi jeg kjenner meg veldig godt igjen i våre JYSK Values, og jeg mener at dette er noe JYSK etterlever hver eneste dag – helt fra vår CEO i Danmark og gjennom hele organisasjonen, forteller Halvorsen.

I tillegg til kjerneverdiene har JYSK stort fokus på utvikling av de ansatte på arbeidsplassen.

Hvert år har alle tre samtaler med nærmeste leder hvor fokus er utvikling av den ansatte, deres trivsel og tilbakemelding til nærmeste leder.

– For meg er dette helt unikt noe annet jeg har vært med på, og disse samtalene har hjulpet meg personlig til å utvikle meg mye både som ansatt, leder og som menneske, sier Halvorsen.

Halvorsen beundrer ambisjonen til JYSK om å bli de ansattes førstevalg innen Retail, og dette er noe han er stolt av å være en del av.

– Men vi jobber ekstremt hardt for å oppnå dette gjennom blant annet våre talentprogram, forteller Halvorsen.

Han har deltatt i talentprogrammet 'District Manager Trainee'.

Videre fremover har Halvorsen et tydelig mål om hva han ønsker å oppnå.

– Per nå er ambisjonen min å komme med på det internasjonale talentprogrammet vårt Retail Manager Trainee, men jeg har alltid sagt at jeg ønsker å være med på å åpne ett nytt JYSK land, så vi får se hva framtiden bringer for min del, forklarer Halvorsen.

Superhelter i varehandelen

– Et sterkt ønske for oss i JYSK er at vi sammen med hele varehandelen ønsker et økt fokus å styrke anseelsen til butikkfaget som yrke, sier HR-sjef i JYSK, Ole Martin Jortveit. 

Jortveit forteller videre at når han ser inn i spåkulen for fremtiden at arbeidsmarkedet vil være presset, med en kamp mellom bransjer for å tiltrekke seg folk til sin sektor.

– Butikkyrket har mange sterke sider ved seg, som jeg skulle ønske at flere så, sier Jortveit.

Framsnakke alle superhelter i varehandelen som har enorme styrker

Han har konkrete forslag til å løfte de som allerede jobber i butikk enda stoltere, og vise hvilke hvilke muligheter som ligger i yrket.

– Et felles løft fra bransjen for å framsnakke alle superhelter i varehandelen som har enorme styrker innen; selvstendighet, ansvarlighet, effektivitet, stolthet, kompetanse, service- og kundefokus, forklarer Jortveit.

Han forteller at sentralt i dette løftet står gode arbeidsvilkår som er sikret i overenskomster for bransjen, økt fokus lærlinger og fagbrevutdanning.

– Og sist men ikke minst å vise at dette yrket er perfekt for alle som liker stor grad av variasjon kombinert med tett samarbeid i team og samtidig hele tiden møte nye mennesker i form av kunder, forteller han videre. 

Tips til andre bedrifter

For å bli et bedre sted å jobbe er det to ting HR-sjefen trekker frem: Samarbeid og dialog. 

– Øverste ledelse må ha mandat og tillit av eier til å gjøre det som er nødvendig, og dette må gjøres sammen med ansattes representanter først og fremst gjennom tillitsmannsordningen, verneombudsordningen og et tett samarbeid med mellomledere i bedriften.

Hvis man har dette på plass, kombinert med strukturerte og målbare prosesser der man løpende evaluerer resultatene og eventuelt endrer på virkemidler mener Jortveit det er få ting som ikke er gjennomførbart.   

Økonomi er et viktig aspekt og noen tenker kanskje på at dette koster for mye.

– I JYSK så tenker vi at for å bli verdens mest lønnsomme og utbredte butikkjede, så er de ansatte grunnfjellet i å nå det målet.

– Derfor har det alltid en sterk verdi å investere i ansatte både på kort og lang sikt, forteller Jortveit.

Hvem svarer kunden raskest av bransjevinnerne ice og Fortum?