Kristin_portrett_2023

Slik skal Fremtind og Eika ta vare på ansatte og kunder under fusjonen

Fremtind Forsikring og Eika Forsikring inngikk 12. desember en avtale om å slå sammen de to selskapene. – Men med denne sammenslåingen vil vi få større kraft og løfteevne til å videreutvikle gode, kundevennlige løsninger, sier Kristin Vetleseter, kommunikasjonsdirektør i Fremtind. 

– Kundene skal få gode og relevante tilbud og produkter som er enkle å finne, forstå, kjøpe og bruke, forteller Kristin Vetleseter, kommunikasjonsdirektør i Fremtind.

Kundene vil ikke merke noen forskjell i dag

Fremtind vil investere mer i teknologi, digitalisering og kompetanse som er nødvendig for å levere morgendagens forsikringstjenester.

– Kunden skal kunne kjøpe, endre, avslutte og gjøre opp i enkle digitale betjeningsløsninger, og ikke minst; støttet av mennesker der det trengs, utdyper Vetleseter.

Vetleseter forklarer at de skal fortsette jobben med å hjelpe kundene på best mulig måte, og være der når det trengs.

Levere morgendagens forsikringstjenester

– Kundene vil fortsatt kunne kjøpe forsikringer i banken sin, og de vil ikke merke noen forskjell i dag, forteller Vetleseter.

Med Eika Forsikring på laget blir Fremtind et mer kraftfullt selskap, med større risikobærende evne og økt styrke i reassuransemarkedet.

– Størrelse betyr mye i forsikring, ikke minst i møte med ekstremvær, klimaendringene og økte regulatoriske krav, sier styreleder i Eika Forsikring, Sverre V. Kaarbøe.

Beholder dagens kontororganisering

Fremtind Forsikring blir med dette en sterkere konkurrent til de andre store, norske og nordiske forsikringsselskapene.

Det blir ingen nedbemanninger og det fusjonerte selskapet vil ha rundt 1350 ansatte.

– Vi skal bygge videre på våre sterke kompetansemiljøer innenfor teknologi, data og analyse. Fusjonen vil styrke utviklingsmulighetene til medarbeiderne våre, sier konsernsjef Turid Grotmoll i Fremtind.

Fra kundesenteret til Fremtind. På bildet er Anne Aabye, avdelingsleder for KS Reise 1. FOTO: Fremtind

De vil beholde dagens kontororganisering, med kundesenter i Oslo, Stavanger og på Gjøvik.

I tillegg vil kundene få hjelp også hos de mange bankene som distribuerer forsikringene utover hele landet.

– Eika Forsikring sitt kundesenteret på Gjøvik jobber på oppdrag fra Eika-bankene. Det vil de fortsette med og for kundene i Eika Bankene er det derfor ikke planlagt noen endringer som følge av fusjonen, forklarer Vetleseter.

Jobbe enda hardere for hele kundereisen

På spørsmål om årets plassering under EPSI-undersøkelsen, hvor Fremtind havner på bunn, er svaret klart.

Dette er landets mest og minst fornøyde forsikringskunder

– Vi er ikke fornøyd med hvordan disse målingene slår ut for Fremtind sin del, og vi skal jobbe i tett samarbeid med bankene om å bedre dette, forteller Vetleseter.

Kundene til Fremtind opplever at forsikringene ikke står seg konkurransedyktige sammenlignet med andre selskaper i bransjen.

Vi er ikke fornøyd med hvordan disse målingene slår ut for Fremtind sin del

Likevel trekker hun frem at målingene som blir gjennomført etter skadeoppgjør er mer lovende.

– Våre egne målinger etter skadeoppgjør viser imidlertid svært høy kundetilfredshet, så i tillegg til å være der til beste for kundene når de trenger oss, skal vi sammen med bankene også jobbe enda hardere for at de skal bli fornøyde gjennom hele kundereisen, legger Vetleseter til.

– Kultur og verdisett som passer godt sammen

– Medarbeiderne i både Fremtind og Eika Forsikring er svært kompetente, skryter Vetleseter.

De to selskapene har komplementerende kundegrupper, sammenfallende distribusjonsstrategi og samme teknologiplattform, og gjennomføringsrisikoen tilknyttet fusjonen anses som lav.

– Vi har gjennom forberedelsene til intensjonsavtalen sett at vi har kulturer og verdisett som passer godt sammen, fortsetter Vetleseter.

Fremtind Forsikring og Eika Forsikring slår seg sammen

Fusjonen vil samtidig gi økt konkurransekraft og en sterkere utfordrerposisjon innenfor bedriftsmarkedet og landbruk.

– Vi har med andre ord et veldig godt grunnlag for å sammen kunne styrke oss på alle områder, med hensyn til utvikling av gode løsninger og opplevelser for kundene som kan møte deres forventninger, sier Vetleseter avslutningsvis.