Bjarte Lyssand fra CustomerTrends.
Bjarte Lyssand fra CustomerTrends. FOTO: Camilla Haugland

EUs AI-Lov: En ny standard for kundeopplevelse

Europa har nådd en milepæl i reguleringen av kunstig intelligens (AI) med den foreløpige Artificial Intelligence Act. Denne loven, ventet å bli en global modell, vil spesielt påvirke AI i kundeopplevelser.

Den nye loven om kunstig intelligens balanserer innovasjon og etikk gjennom risikobaserte reguleringer, transparenskrav og et fokus på sikkerhet og brukerrettigheter.

Sentrale aspekter av loven

Risikobasert tilnærming: AI-systemer klassifiseres etter risikonivå. Høyrisikosystemer, som direkte påvirker forbrukere, vil møte strenge reguleringer for å beskytte brukernes rettigheter og sikkerhet.

Transparens: Brukere skal informeres ved interaksjon med høyrisiko AI-systemer, noe som styrker forbrukertillit og etikk i AI-bruk.

Innovasjon innenfor regler: Regulerings sandkasser tillater utvikling og testing av nye AI-systemer, samtidig som de følger sikkerhets- og personvernstandarder.

Bedrifters strategiske tilnærming

Med lovens innføring potensielt fra 2025, må bedrifter tilpasse sine AI-systemer for samsvar, fokusere på risikovurderinger og transparens.

Er dette fremtidens kundesentre? FOTO: DALL-E

Samtidig åpner «sandkassene» for innovasjon innenfor sikre rammer.

Global påvirkning og fremtidsutsikter

AI-loven kan forme globale reguleringstrender, og bedrifter bør forberede seg på fremtidige standarder med tilpasningsdyktige og etiske AI-løsninger.

Glem pledd og termoser: Her er julegavene ansatte faktisk ønsker seg!

Denne balansen mellom innovasjon og regulering vil forme AI-industriens fremtid og brukerinteraksjon med teknologi.